Nahoru

Lísková

Lísková

Dnes hraniční přechod s tržnicemi a free-shopem, původně sklářská ves s rozvinutými řemesly a obchodem.

Vzdálenost z Klenčí 10 km
Obec Lísková je nyní známá hlavně jako hraniční přechod. Ale již od 16. stol. existují zmínky o zdejší vsi. Její historie je spjata se sklářským provozem na blízkém Černém potoce, kde fungovala soustava brusíren a leštíren skla. Vesnice se rozkládala ve svahu nad dnešní benzínovou pumpou. Dnes tu návštěvníky provede naučná stezka.
Postupuje se strmě do kopce po asfaltové lesní cestě, stezka postupně pokračuje po lesních pěšinách bez dalších výrazných převýšení.

Lísková
V prostoru zaniklé obce si můžete zahrát hledačku (přibližně 4 km dlouhá trasa) a nalézt poklad. Je to unikátní způsob, jak se zábavně něco dozvědět o česko-německých vztazích na Lískové. Více informací o questingu je na www.liskovahaselbach.cz/slozka/questing.

Autem se na Lískovou dopravíte z Klenčí po hlavní silnici směrem ke státní hranici.

Parkování je možné zdarma na vyznačených parkovacích plochách.

Na Lískové se nachází obchod s potravinami i restaurace.