Nahoru

Dům přírody Poodří

  • Vstup do Domu přírody Poodří
  • Vodní hra baví nejen děti
  • Trochu jiné pexeso a puzzle
  • Simulace meandru Odry
  • Děti z mateřské školy
  • Dům přírody Poodří

Krajinu Poodří utvářely dva mocné živly, voda a člověk. Během staletí se člověk v nivě naučil hospodařit a naučil se i respektu k vodnímu živlu. Výsledkem soužití je harmonicky utvářená říční krajina charakteristická rozsáhlými loukami, rybníky a rozptýlenou zelení, ve které nacházejí domov a útočiště vzácné, ale i úplně běžné druhy rostlin a živočichů.

Dům přírody Poodří byl otevřen 17.5.2014 v Bartošovicích v areálu Záchranné stanice provozované ZO ČSOP Nový Jičín. Návštěvnické středisko se skládá z vnitřní expozice umístěné v barokní faře, zahradní části, expozice s živými zvířaty a víceúčelového sálu. 

Prohlédněte si novou 3D vizualizaci celého areálu

 

Návštěvník se stává účastníkem přírodního dění v oderské nivě, do kterého může v dioramatech a na interaktivních panelech sám vstupovat.

 

Nová budova návštěvnického centra s víceúčelovým sálem slouží ekovýchovným i společenským účelům. Pokud byste měli zájem si tento sál pronajmout pro semináře, školení, prezentace, výstavy či jiné i soukromé účely kontaktujte Marcelu Orlovou na
e-mailu orlova@csopnj.cz nebo tel. 725 01 99 22.


Kde nás najdete

Program akcí

Čekejte prosím, data se načítají …