Nahoru

Dům přírody je moderní návštěvnické středisko ve zvláště chráněném území, určené pro veřejnost.

 

 

O programu Dům přírody

O programu Dům přírody

Chráněné krajinné oblasti představují přírodní a kulturní dědictví národního a nadnárodního významu. Některé jsou součástí celosvětové soustavy biosférických rezervací, mezinárodně uznávaných mokřadů a geoparků UNESCO. Tradičně patří k nejvýznamnějším a nejatraktivnějším destinacím cestovního ruchu. Pro návštěvníky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vytvořila a realizuje systém osvěty a informování veřejnosti od jednotných informačních panelů přes interaktivní naučné stezky, vyhlídky, ptačí pozorovatelny až po návštěvnická střediska – domy přírody, které v rámci programu Dům přírody doplňují na místech s vysokou koncentrací návštěvníků menší informační střediska. Řízení a koordinaci programu Dům přírody, výměnu zkušeností mezi jednotlivými otevřenými domy přírody a informačními středisky CHKO začleněných do sítě a pro přípravu a zapojení dalších nových středisek do sítě zajišťuje Řídící výbor programu Dům přírody.

Aktuálně o programu

Novinky k programu Dům přírody

Novinky

Souhrnné novinky ze všech domů přírody a informačních středisek.

Akce

Akce RSS

Filmy

Filmy

Pro domy přírody vznikají 3D a 2D filmy, dokumenty o přírodě, krajině a člověku, o svébytně provázaných příbězích v čtyřech ročních obdobích, kterými se prolíná příběh maskota domu přírody. Můžete zde shlédnout i další filmy o činnostech na podporu a záchranu vzácných druhů živočichů.

Jak se chovat v přírodě

Jak se chovat v přírodě

Chráněné krajinné oblasti patří již více jak 60 let k nejnavštěvovanějším územím v České republice. Malebná krajina s hrady, zámky i lidovými stavbami, zachovalé lesy, rybníky, květnaté louky jsou protkané sítí turisticky značených cest. Podívejte se, jak si naplánovat svůj výlet a co dělat, abyste si odnesli ty nejkrásnější zážitky nejenom vy, ale i ti, co přijdou po vás.

Autorská díla

Autorská díla

Domy přírody jsou místem setkávání. Trvalé expozice a krátkodobé výstavy, jejichž autory jsou architekti, výtvarníci, grafici, sochaři a fotografové, mají za cíle překročit bariéry mezi odborníky a návštěvníky. Umělecká díla a fotografie umožňují pochopit vztah člověka a přírody skrze jeho smyslové vnímaní, emoce a umocňují vnímání místa samotného.

Ochrana přírody a krajiny ČR

Ochrana přírody a krajiny ČR

Putovní výstava shrnuje na 15 panelech hlavní problematiku ochrany přírody v České republice. Jejími autory jsou významný český biolog a výtvarník Jan Dungel a geolog a fotograf Zdeněk Patzelt. I když výstava vznikla k našemu první předsednictví Rady Evropské unie a byla aktualizována v roce 2018, …

Publikace

NÁVŠTĚVNICKÝ PAS Poznávejte s námi chráněná území a národní parky. Sbírejte razítka v návštěvnických střediscích po celé České republice. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se správami národních parků ČR připravila pro Vás, kteří rádi poznávají zajímavá místa naší přírody, NÁVŠT…

Originální suvenýry

Originální suvenýry

Domy přírody prodávají nové suvenýry, které pomáhají přírodě. Část výtěžku z prodeje suvenýrů se značkou České parky je totiž určena přímo na konkrétní akce na ochranu přírody v regionu, část pak podpoří přímo Domy přírody.

Questing

Questing

Poznáváte rádi nové věci prostřednictvím hry? Seznamte se s questingem - hledačkou.

Kontakty

Pokud chcete informace o programu Dům přírody, kontaktujte AOPK ČR. Informace o programech a otevírací době jednotlivých domů přírody a informačních střediscích hledejte na jejich stránkách.