Nahoru

Dům přírody je moderní návštěvnické středisko ve zvláště chráněném území, určené pro veřejnost.

 

 

O programu Dům přírody

O programu Dům přírody

Chráněné krajinné oblasti představují přírodní a kulturní dědictví národního a nadnárodního významu. Některé jsou součástí celosvětové soustavy biosférických rezervací, mezinárodně uznávaných mokřadů a geoparků UNESCO. Tradičně patří k nejvýznamnějším a nejatraktivnějším destinacím cestovního ruchu. Pro návštěvníky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vytvořila a realizuje systém osvěty a informování veřejnosti od jednotných informačních panelů přes interaktivní naučné stezky, vyhlídky, ptačí pozorovatelny až po návštěvnická střediska – domy přírody, které v rámci programu Dům přírody doplňují na místech s vysokou koncentrací návštěvníků menší informační střediska. Řízení a koordinaci programu Dům přírody, výměnu zkušeností mezi jednotlivými otevřenými domy přírody a informačními středisky CHKO začleněných do sítě a pro přípravu a zapojení dalších nových středisek do sítě zajišťuje Řídící výbor programu Dům přírody.

Aktuálně o programu

Novinky k programu Dům přírody

Novinky

Souhrnné novinky ze všech domů přírody a informačních středisek.

Akce

Akce RSS

Filmy

Filmy

Pro domy přírody vznikají 3D a 2D filmy, dokumenty o přírodě, krajině a člověku, o svébytně provázaných příbězích v čtyřech ročních obdobích, kterými se prolíná příběh maskota domu přírody. Můžete zde shlédnout i další filmy o činnostech na podporu a záchranu vzácných druhů živočichů.

Jak se chovat v přírodě

Jak se chovat v přírodě

Chráněné krajinné oblasti patří již více jak 60 let k nejnavštěvovanějším územím v České republice. Malebná krajina s hrady, zámky i lidovými stavbami, zachovalé lesy, rybníky, květnaté louky jsou protkané sítí turisticky značených cest. Podívejte se, jak si naplánovat svůj výlet a co dělat, abyste si odnesli ty nejkrásnější zážitky nejenom vy, ale i ti, co přijdou po vás.

Autorská díla

Autorská díla

Domy přírody jsou místem setkávání. Trvalé expozice a krátkodobé výstavy, jejichž autory jsou architekti, výtvarníci, grafici, sochaři a fotografové, mají za cíle překročit bariéry mezi odborníky a návštěvníky. Umělecká díla a fotografie umožňují pochopit vztah člověka a přírody skrze jeho smyslové vnímaní, emoce a umocňují vnímání místa samotného.

Ochrana přírody a krajiny ČR

Ochrana přírody a krajiny ČR

Putovní výstava shrnuje na 15 panelech hlavní problematiku ochrany přírody v České republice. Jejími autory jsou významný český biolog a výtvarník Jan Dungel a geolog a fotograf Zdeněk Patzelt. I když výstava vznikla k našemu první předsednictví Rady Evropské unie a byla aktualizována v roce 2018, …

Publikace

NÁVŠTĚVNICKÝ PAS Poznávejte s námi chráněná území a národní parky. Sbírejte razítka v návštěvnických střediscích po celé České republice. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se správami národních parků ČR připravila pro Vás, kteří rádi poznávají zajímavá místa naší přírody, NÁVŠT…

Questing

Questing

Poznáváte rádi nové věci prostřednictvím hry? Seznamte se s questingem - hledačkou.

Kontakty

Pokud chcete informace o programu Dům přírody, kontaktujte AOPK ČR. Informace o programech a otevírací době jednotlivých domů přírody a informačních střediscích hledejte na jejich stránkách.