Nahoru

Jak se chovat v přírodě

Jak se chovat v přírodě

Chráněné krajinné oblasti patří již více jak 60 let k nejnavštěvovanějším územím v České republice. Malebná krajina s hrady, zámky i lidovými stavbami, zachovalé lesy, rybníky, květnaté louky jsou protkané sítí turisticky značených cest. Podívejte se, jak si naplánovat svůj výlet a co dělat, abyste si odnesli ty nejkrásnější zážitky nejenom vy, ale i ti, co přijdou po vás.

S rodinou Veverkových do přírody ohleduplně

1/ Vím, kam jdu

Výlet planuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Seznámím se s pravidly a omezeními pro pohyb v oblasti, kam se chystám.

 

2/ Chráním přírodu a vše, co poskytuje

Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých.

 

3/ Respektuji místní obyvatele i ostatní turisty

Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám a jsem ohleduplný k přírodě i místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám se tak, abych nerušil zážitek ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou.

 

4/ Zodpovídám za svou bezpečnost

Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná. Přesto jsem rád, když je příroda nespoutaná.

 

5/ Nenechávám po sobě stopy

Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když potřebuji na záchod, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak jsem ho našel.

 

6/ Podílím se na péči

Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody nebo nedostatky upozorním správce území a stráž přírody.