Nahoru

Capartické louky

Capartické louky

Jedna z nejcennějších lučních lokalit v CHKO Český les. Cestou vás provede naučná stezka s herními prvky.

Vzdálenost z Klenčí 4,5 km
Výlet po capartických loukách je vhodný i pro děti, terén je nenáročný po lesních a lučních cestách.
Capartické louky patří mezi nejcennější luční lokality v CHKO Český les. Kromě charakteristické luční květeny zde naleznete i orchideje. Nejkrásnější pohled na Capartické louky je na jaře a v časném létě. Rostliny jsou v plném květu a navíc se zde nachází mnoho druhů motýlů a ptáků.

Capartické louky
Capartickými loukami provede návštěvníky naučná stezka s herními prvky dlouhá necelé 2 km, kde kromě informací o fauně a flóře získají i povědomí o využívání člověkem.
Autem se k capartickým loukám dostanete z Klenčí po hlavní silnici směrem k hraničnímu přechodu Lísková, auto můžete zaparkovat na parkovišti v Caparticích za 40 Kč na den.
Pěšky se vydáte z Klenčí po Baarově stezce (zelená turistická značka) na Výhledy a odtud pokračujete po modrém značení až do Capartic.
V Caparticích se můžete občerstvit v tamní hospůdce.