Nahoru

O domu přírody

Tato „vstupní brána“ do místní přírody a krajiny je součástí sítě Domů přírody ve vybraných chráněných krajinných oblastech, kterou zastřešuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Projekt byl realizován díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí z Operačního fondu „Životní prostředí“. Realizátorem stavby a provozovatelem Domu přírody Český les je městys Klenčí pod Čerchovem.