Nahoru

Filmy

Filmy

Pro domy přírody vznikají 3D a 2D filmy, dokumenty o přírodě, krajině a člověku, o svébytně provázaných příbězích v čtyřech ročních obdobích, kterými se prolíná příběh maskota domu přírody. Můžete zde shlédnout i další filmy o činnostech na podporu a záchranu vzácných druhů živočichů.

Filmy v 3D byly vytvořeny pro Dům přírody Litovelského Pomoraví, Dům přírody Moravského krasu, Dům přírody Slavkovského lesa a Dům přírody Žďárských vrchů. Shlédnout je můžete v otevírací době těchto návštěvnických středisek.

Žďárské vrchy - Proměny krajiny

Litovelské Pomoraví

tourfil cena_LPOcenění_Moskva
  

 

 

Moravský kras - Říše zkamenělého času

Čestné uznání_Tourfilm2016

 

 

 

 

Slavkovský les

 

 

Další filmy z produkce provozovatelů Domů přírody:

 

Český les

 

Bílé Karpaty

 

 

Bílé Karpaty - podmanivé pohoří na hranici se Slovenskou republikou, kde doposavad vládne příroda. Pomocí filmové technologie ožívají zdánlivě nehybné houby a rostliny. Podíváte se zblízka na fascinující svět hmyzu a na tradiční hospodaření člověka v krajině pralesů a druhově bohatých luk.

 

Záchranná stanice a Dům přírody Poodří Bartošovice

 

Posílení populace vybraných druhů - orel skalní, sýček obecný a sova pálená

Záchranná stanice a Dům přírody Poodří v Bartošovicích na Novojičínsku se zabývá nejen záchranou zraněných  volně žijících živočichů, ale také se věnuje záchranným programům ohrožených druhů ptáků a jejich návratu do přírody.

 

Miloš Šejn Sluneční hora

Sluneční hora, autorské dílo Miloše Šejna, je součástí Galerie v přírodě, vnější expozice  Domu přírody Litovelského Pomoraví. Sluneční hora je umělý krajinný útvar vybízející k zastavení, snění, pronikání do přítmí jejího nitra, vystoupání na travnatý vrchol. Prostory hory, ve kterých jsou ukrytá díla sochařů Jiřího Kačera, Zuzany Kačerové a Rastislava Jacka, umožňují zastavení, sezení, pokleknutí i ležení. Nad hladinou studnice a nad vrcholem hory jsou zavěšeny dva zvony  Petra R. Manouška, vnitřní věnovaný zemi a vodě, a vnější, odkazují ke slunci a větru.