Nahoru

Domy přírody

Dům přírody Blaníku

Dům přírody Blaníku

Nedaleko Krasovic pod horou Velký Blaník stojí Dům přírody Blaníku. Představuje návštěvníkům přírodu CHKO Blaník a národního geoparku Kraj blanických rytířů i slavnou blanickou legendu o spícím vojsku.

Dům přírody Českého lesa

Dům přírody Českého lesaVítejte v chráněné krajinné oblasti Český les, v pohraničním hvozdu, kde bohatá historie dala vzniknout svérázné krajině.   Zastavte se v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, vstupní bráně do osobitého chráněného území.

Dům přírody Českého ráje

Dům přírody Českého ráje

Dům přírody Českého ráje se nachází v objektu bývalé školy v Dolánkách u Turnova č.p. 9. Pro návštěvníky je připravena jedinečná expozice, kde prostřednictvím smyslového vnímaní představujeme fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky a zároveň chceme probudit úctu k přírodě tohoto jedinečného území.

Dům přírody Litovelského Pomoraví

Dům přírody Litovelského Pomoraví

Navštivte unikátní galerii v přírodě  v Horce nad Moravou. Stavby a instalace slouží jako místa setkání s přírodou i s dalšími lidmi a jsou otevřené pro vaše prožitky. Místa v galerii navrhli známí čeští výtvarníci jako František Skála a Miloš Šejn. Přírodní galerie je přirozená vstupní brána do přírody Litovelského Pomoraví.

Dům přírody Moravského krasu

Dům přírody Moravského krasu

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko, které se nachází v srdci Moravského krasu na Skalním mlýně – východisku pro návštěvu Punkevních jeskyní a světoznámé propasti Macocha.

Dům přírody Poodří

Dům přírody Poodří

Krajinu Poodří utvářely dva mocné živly, voda a člověk. Během staletí se člověk v nivě naučil hospodařit a naučil se i respektu k vodnímu živlu. Výsledkem soužití je harmonicky utvářená říční krajina charakteristická rozsáhlými loukami, rybníky a rozptýlenou zelení, ve které nacházejí domov a útočiště vzácné, ale i úplně běžné druhy rostlin a živočichů.

Dům přírody Slavkovského lesa

Dům přírody Slavkovského lesa

Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa na Kladské přibližuje návštěvníkům přírodní i kulturní zajímavosti a cennosti Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Společný projekt Lesů ČR, s. p. a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Dům přírody Třeboňska

Dům přírody Třeboňska

Vítejte v krajině stříbřitých rybníků, tajuplných blat, písečných dun, hlubokých lesů, dubových alejí, malebných sídel a samot. V srdci krajiny dvojího nebe, v historickém centru města Třeboně, je od roku 2010 v provozu Dům přírody Třeboňska, první Dům přírody, který vznikl v České republice.

Dům přírody Žďárských vrchů

Dům přírody Žďárských vrchů

Vítejte v chráněné krajinné oblasti Žďráské vrchy, v krajině vymodelované rukou člověka z podoby pralesního hvozdu do mozaiky lesů, luk a polí, ozdobenou lesknoucími se hladinami rybníků a osadami horáckých chalup. Vítejte v krajině rašelinišť a mokřadů, kde pramení řeky, jejichž vody odtečou do dvou různých moří. Vítejte v krajině inspirující básníky, hudebníky i malíře a pojďte se i Vy nadechnout a inspirovat.

Dům přírody Bílých Karpat

Dům přírody Bílých Karpat

Stavíme nové moderní návštěvnické středisko pro chráněnou krajinnou Bílé Karpaty.
Dům přírody Bílých Karpat bude ve Veselí nad Moravouv historickém jádru města na břehu řeky Moravy.

Dům přírody Českého krasu

Dům přírody Českého krasu

Návštěvnické středisko Českého krasu vznikne u Koněpruských jeskyní v geologicky pozoruhodném území národních přírodních památek Kotýz a Zlatý kůň nad velkolomem Čertovy schody.  

Dům přírody Pálavy

Na úpatí  vápencového bradla Pavlovských vrchů, v malebné jihomoravské vesničce Dolní Věstonice Regionální muzeum v Mikulově, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a Obec Dolní Věstonice připravují návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Pálava.