Nahoru

Domy přírody

Dům přírody Blaníku

Dům přírody Blaníku

Nedaleko Krasovic pod horou Velký Blaník stojí Dům přírody Blaníku. Představuje návštěvníkům přírodu CHKO Blaník a národního geoparku Kraj blanických rytířů i slavnou blanickou legendu o spícím vojsku.

Dům přírody Českého lesa

Dům přírody Českého lesa

Vstupní brána do Chráněné krajinné oblasti Český les

Dům přírody Českého ráje

Dům přírody Českého ráje

Dům přírody Českého ráje se nachází v objektu bývalé školy v Dolánkách u Turnova č.p. 9. Pro návštěvníky je připravena jedinečná expozice, kde chceme, prostřednictvím smyslového vnímaní, představit fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky a zároveň probudit úctu k přírodě tohoto jedinečného území.

Dům přírody Litovelského Pomoraví

Dům přírody Litovelského Pomoraví

Navštivte unikátní galerii v přírodě  v Horce nad Moravou. Stavby a instalace slouží jako místa setkání s přírodou i s dalšími lidmi a jsou otevřené pro vaše prožitky. Místa v galerii navrhli známí čeští výtvarníci jako František Skála a Miloš Šejn. Přírodní galerie je přirozená vstupní brána do přírody Litovelského Pomoraví.

Dům přírody Moravského krasu

Dům přírody Moravského krasu

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko, které se nachází v srdci Moravského krasu na Skalním mlýně - východisku pro návštěvu Punkevních jeskyní a světoznámé propasti Macocha.

Dům přírody Poodří

Dům přírody Poodří

Krajinu Poodří utvářely dva mocné živly, voda a člověk. Během staletí se člověk v nivě naučil hospodařit a naučil se i respektu k vodnímu živlu. Výsledkem soužití je harmonicky utvářená říční krajina charakteristická rozsáhlými loukami, rybníky a rozptýlenou zelení, ve které nacházejí domov a útočiště vzácné, ale i úplně běžné druhy rostlin a živočichů.

Dům přírody Slavkovského lesa

Dům přírody Slavkovského lesa

Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa na Kladské přibližuje návštěvníkům přírodní i kulturní zajímavosti a cennosti Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Společný projekt Lesů ČR, s. p. a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Dům přírody Třeboňska

Dům přírody Třeboňska

Vítejte v krajině stříbřitých rybníků, tajuplných blat, písečných dun, hlubokých lesů, dubových alejí, malebných sídel a samot. V srdci krajiny dvojího nebe, v historickém centru města Třeboně, je od roku 2010 v provozu Dům přírody Třeboňska.

Dům přírody Žďárských vrchů

Dům přírody Žďárských vrchů

Vítejte v chráněné krajinné oblasti Žďráské vrchy, v krajině vymodelované rukou člověka z podoby pralesního hvozdu do mozaiky lesů, luk a polí, ozdobenou lesknoucími se hladinami rybníků a osadami horáckých chalup. Vítejte v krajině rašelinišť a mokřadů, kde pramení řeky, jejichž vody odtečou do dvou různých moří. Vítejte v krajině inspirující básníky, hudebníky i malíře a pojďte se i Vy nadechnout a inspirovat.

Dům přírody Beskyd

Dům přírody Beskyd

Vítejte v krajině nekonečných horských hřebenů, hlubokých údolí, rozlehlých lesů, rozkvetlých luk, dřevěných kostelů i chalup. Vítejte v krajině Karpat. Již několik let je pro chráněnou krajinnou oblast Beskydy připravováno návštěvnické středisko "Dům přírody Beskyd". Na jeho brzké realizaci a otevření intenzivně pracujeme!

Dům přírody Bílých Karpat

Dům přírody Bílých Karpat

Připravujeme projekt na vybudování moderního návštěvnického střediska pro CHKO Bílé Karpaty a přilehlé Pomoraví.
Dům přírody Bílých Karpat vznikne ve Veselí nad Moravou v místě současného Informačního střediska CHKO Bílé Karpaty.

Dům přírody Broumovska

Dům přírody Broumovska

Dům přírody Broumovska  vzniká v chráněné krajinné oblasti Broumovsko v lokalitě Dolní Adršpach a bude  veřejným prostorem shromažďující fakta a myšlenky v časoprostorových vazbách místní přírody a krajiny, území skalních pískovcových měst a roklí, lesů i otevřené krajiny s městečky a vesnicemi s unikátní barokní i lidovou architekturou.

Dům přírody Českého krasu

Dům přírody Českého krasu

Návštěvnické středisko Českého krasu vznikne u Koněpruských jeskyní, v geologicky pozoruhodném území národních přírodních památek Kotýz a Zlatý kůň nad velkolomem Čertovy schody.  

Dům přírody Lužických hor

Dům přírody Lužických hor

Dům přírody Lužických hor  vzniká v CHKO Lužické hory v lokalitě Horní Světlá a bude  veřejným prostorem seznamující návštěvníky s krajinou kuželovitých kopců se skalnatými vrcholy, suťovými kamennými moři a bukovými lesy, s tradiční lidovou architekturou roubených domů. Na Dům přírody bude navazovat nová naučná stezka na nejvyšší vrchol Lužických a Žitavských hor, Luž.

Dům přírody Orlických hor

Orlické hory patří k nejatraktivnějším lokalitám Královéhradeckého kraje. Abychom zachovali jejich jedinečný ráz, musíme k nim přistupovat s respektem a úctou. Dům přírody má vzniknout v objektu bývalé školy ve Zdobnici. Jeho majitelem i provozovatelem bude obec, která by chtěla požádat o dotaci z EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dům přírody bude lákat na vnitřní i vnější interaktivní expozici, audiovizuální prezentace i tematické přednášky.

Dům přírody Pálavy

Dům přírody Pálavy

V Dolních Věstonicích vzniká ve spolupráci Regionálního muzea v Mikulově a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nové návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Pálava "Dům přírody Pálavy".