Nahoru

Starý Herštejn

Starý Herštejn

Romantická zřícenina hradu v útrobách Českého lesa s bohatou minulostí i krutými osudy jak ze Hry o trůny.

Vzdálenost z Klenčí autem po silnici 19 km; po pěší turistické trase 10 km

Zřícenina hradu Starého Herštejna leží na vrchu Starý Herštejn (též Starý Hirštejn) 877,9 m n. m. asi 2,5 km jihozápadně od obce Pivoň. Společně s přilehlými bukovými lesy je součástí přírodní rezervace Starý Hirštejn.

Historie hradu

Podle pověstí začínají dějiny hradu již v 8. století a dalších 700 let je součástí historických událostí česko-německého pohraničí. V mnoha případech je svědkem opravdu krutých příběhů, jeden z nich se odehrál o štědrovečerní noci 24. prosince 1484, kdy se obyvatelé hradu vraceli ze štědrovečerní mše v pivoňském klášteře a otevřela se jim brána hradu, zaútočili poblíž skrytí ozbrojenci falckého kurfiřta Filipa a podařilo se jim proniknout do hradu, kde v krvavé řeži byli povražděni všichni obyvatelé hradu včetně žen a dětí.

Starý Herštejn před úpravou 2020 

Zánik Starému Herštejnu způsobil poslední majitel Zdeněk Dobrohost z Ronšperka, který hrad využíval ke svým loupežným tažením po okolních osadách a kupeckých cestách až do roku 1510, kdy králi došla trpělivost a hrad dobylo královské vojsko. Posádka byla zajata a rozbořený hrad nebyl již nikdy obnoven.

V období socialistického Československa byl nepřístupný, protože zde stála hláska, z níž vojáci pozorovali vzdušný prostor nad státní hranicí.

V roce 2020 byla upravena věž a přestavěna na rozhlednu.

O historii hradu se dozvíte i v hledačce, kterou si na hradě můžete zahrát.

Jak se na hrad dostanu?

K hradu se dostanete z Vranovského sedla, kde je parkoviště a odpočívka. Vypravíte se po červeně značené turistické cestě. K hradu je to od parkoviště přibližně 1 km, cesta vede mírně se zvedajícím kamenitým terénem. K vyhlídkové věži vede úzká strmá cesta.

Trasa není vhodná pro kočárky a osoby se sníženou pohyblivostí. 

Doporučujeme pití a svačinu s sebou. Jelikož se ocitnete v chráněné krajinné oblasti uprostřed lesů, jste zodpovědni i za své odpadky.

Nejbližší občerstvení je možné v restauraci na Pivoni.

#milujuceskyles