Nahoru

Autorská díla

Autorská díla

Domy přírody jsou místem setkávání. Trvalé expozice a krátkodobé výstavy, jejichž autory jsou architekti, výtvarníci, grafici, sochaři a fotografové, mají za cíle překročit bariéry mezi odborníky a návštěvníky. Umělecká díla a fotografie umožňují pochopit vztah člověka a přírody skrze jeho smyslové vnímaní, emoce a umocňují vnímání místa samotného.

Všestranný umělec František Skála

postavil v Domě přírody Litovelského Pomoraví se svými přáteli zahradu v lodi       na louce, jako archu a pevnost obsahující bohatou, mnohovrstevnatou, skladbu smyslových a estetických zážitků a chránící ohrožené druhy myšlení.
Dlouho se sžíval se zdejším místem. Nakonec nalezená cihla s iniciály FS se stala iniciačním zážitkem pro hru se zdejším prostorem. Otevřel se prostor pro hravost, vnímavost pro situace a důležitý detail. Prostor, který dělá život příjemnějším. Klášterní zahrada, vesnický dvorek, ale také třeba hospoda v rajské zahradě.
Rajská zahrada Františka Skály
František Skála se narodil v Praze, vyrůstal v Karlíně. Vyráží za Prahu do klidu statku a na mnoho dalších cest doma i v zahraničí. Jedna z nejdelších pěších cest krajinou vedla do Benátek. I na této cestě sebral inspiraci a předměty pro jejich následné proměny motivované velkou tvůrčí imaginací.
http://www.frantaskala.com/cs/

 

Architekt, výtvarník a sochař Jiří Vorel

je autorem uměleckých děl v interiéru a exteriéru Domu přírody Moravského krasu.          

„V každém kusu dřeva vidím něco krásného a dbám na to, abych tu krásu neodstranil. Byla by škoda degradovat dřevo jen na materiál, neosobní a chladný. Snažím se zachovat jeho původní charakter, aby dál bylo dřevo jako strom, ale zároveň plnilo nějakou funkci, například nějakého sloupu, nosníku nebo schodiště!“
http://www.jirivorel.cz/index.html

recepční pult_DKMK_autor JVorelAutorské dílo_Vorel_foto OtaNepily

MgA. Lukáš Gavlovský

je autorem posedových trámů ve vnější expozici v Domě přírody Moravského krasu.

Svou vlastní tvorbu dělí na různá období. Každému se věnuje velmi bytostně. Své práce realizuje v krajině, vytvářel věci z kamenů, sázel stromy a fotografoval. Dnes se věnuje především realizacím, které mají užitný charakter, vychází z přírodních materiálů, z míst a příběhů lidí, pro něž pracuje. Rád svými díly vstupuje i do veřejného prostoru. http://gavlovsky.cz/srdce-pro-havla.html

MgA. Miloslav Fekar

je autorem uměleckých děl ve vnější expozici Galerie v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví.   

o svém díle říká, že je to„splněný dětský sen o navštěvování chrámu ukrytého v lese, který je zasvěcen přírodě a vztahu k ní. Má připomínat křehkost vztahů, které ji utvářejí. Podobou tohoto chrámu se zaobírám dlouhodobě. Konstrukce chrámu odkazuje na žebrové konstrukce lodí.“
http://www.fekar.com/milos/re-slunakov.html?45

_DSC5411_foto PJJuračka

MVDr. Pavel Procházka

je veterinář a výtvarník, který se od roku 1991 věnuje převážně přírodovědné ilustraci. Pro Domy přírody a Informační střediska vytvořil vědecké ilustrace jejich maskotů.

Autor používá kombinovanou techniku, jíž dosahuje precizní malby. Za svou tvorbu byl oceněn Zlatou stuhou (1997 a 1998) a Čestným uznáním za ilustrace v cyklu Svět zvířat. Nejraději kreslí a maluje ptáky, vůbec nejradši má dravce a sovy. Také je zatížený na rašeliniště. Občas ho odborníci trápí svými požadavky na opravy ilustrací, ale Pavel Procházka bere opravy jako součást této práce. Sám o tom říká: „Protože je to odborná věc a když mi vědci řeknou, že třeba ty krovky u brouka mají být širší, tak nediskutuju a prostě to tak namaluju. Rozhodně se kvůli tomu neurazím. Dlouho upravuju živočichy, jejichž domovem je rašeliniště, jako třeba mravence rašeliništního nebo různá šídla.“ Pavel Procházka tvoří pro knižní nakladatelství, různé instituce s přírodovědným nebo environmentálním zaměřením, nejvíce pro Správu národního parku Šumava a ZOO Praha.

maskoti-DP_Prochazka

Petr Modlitba

výtvarník, jehož natolik ovlivnila tvorba Zdeňka Buriana, že vzal tužku a papír a začal  kreslit a kreslit ... a kreslit. Pro Dům přírody Českého ráje vytvořil ústřední malbu Jak vznikl Český ráj.

"Svět pravěkých zvířat a lidí mne fascinuje už od dětství a to především díky knihám paleontologa Josefa Augusty, ke kterým vytvořil nádherné ilustrace geniální malíř Zdeněk Burian, v jehož stopách se ve své tvorbě snažím jít a jehož díla si nesmírně vážím". https://www.petrmodlitba.cz/cs/

Petr Modlitba_Jak vznikl Český ráj

Jan Dungel

vystudoval biologii, ale po krátkém působení v akademických institucích se rozhodl pro kariéru umělce na volné noze.  Ve své malířské tvorbě i ilustracích se zaměřuje zejména na témata přírody a odbornou ilustraci. Je autorem expozice v Domě přírody Poodří a 2 maskotů.  

Jan Dungel je respektovaný malíř a úctyhodný cestovatel. Dosud ilustroval na padesát knih. Od roku 1992 pravidelně navštěvuje Jižní Ameriku, kde maluje zvířata a rostliny       v jejich přirozeném prostředí. Při své práci v terénu klade důraz na autentičnost a přesnou dokumentaci. 

Dungel_nábrh_DP Poodří3

https://jandungel.com/portfolio/realizace