Nahoru

Programy pro střední školy

Programy doplňují standardní výuku a navazují na tématické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě v blízkém okolí bydliště i o ekologických problémech v globálním měřítku. Obsahují herní a diskusní aktivity, používají se netradiční formy výuky.

Všeobecné informace k výukovým programům

Délka programů je 45 - 360 minut (blíže u konkrétních programů)

Minimální počet je 15 žáků na lektora, maximální 30. V případě nižšího počtu je nutné doplatit do počtu 15 žáků.

Témata lze po dohodě přizpůsobit.

Cena programů ve školním roce 2021/2022 činí:

- při výuce u nás na středisku 40,- Kč / žáka na vyučovací hodinu
(65,- Kč dvouhodinovka)
- při výuce u Vás ve škole, obci 50,- Kč / žáka na vyučovací hodinu
(80,- Kč dvouhodinovka)

Mimo Veselí nad Moravou si také účtujeme příplatek za dopravu 7,- Kč na každý kilometr (počítáno od nás z Veselí n/M k Vám a zpět)

Doporučujeme programy objednávat co nejdříve, název programu je možno upřesnit dodatečně. Termíny se totiž poměrně velmi rychle zaplní. Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal.

Malovaný dvůr

Během programu objevíme krásu, symboliku a historii lidového ornamentu na Slovácku a v malé tvořivé dílně jej zkusíme také sami vytvořit. Program může probíhat u nás na středisku, ve školní třídě nebo v expozici slováckého ornamentu na památkových domcích v Hluku.

Milovník z pařezin

Program představuje žákům výmladkový les - pařezinu jako prostředí, ve kterém žije řada zajímavých druhů rostlin a živočichů, včetně roháče obecného. Žáci se seznámí také s ekosystémovými službami a způsoby pěstování lesa.

Neztrácejme půdu pod nohama

Program seznamuje žáky s významem půdy pro lidskou společnost. Upozorňuje na současné ohrožení půdy a možnosti její ochrany.

Život v řece Moravě

Seznámení se se zajímavými jevy v povodí řeky Moravy – meandry, slepá ramena, lužní lesy. Příčiny vzniku povodní a způsoby jak jim zabránit. Nahlédneme do soukromí živočichů žijících v řece i jejím blízkém okolí.