Nahoru

Programy pro 2. stupeň ZŠ

Programy doplňují standardní výuku a navazují na tématické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě. Obsahují herní, výtvarné a diskusní aktivity, používají se netradiční formy výuky.

Všeobecné informace k výukovým programům

Délka programů je 45 - 360 minut (blíže u konkrétních programů)

Minimální počet je 15 žáků na lektora, maximální 30. V případě nižšího počtu je nutné doplatit do počtu 15 žáků.

Témata lze po dohodě přizpůsobit.

Cena programů ve školním roce 2021/2022 činí:

- při výuce u nás na středisku 40,- Kč / žáka na vyučovací hodinu
(65,- Kč dvouhodinovka)
- při výuce u Vás ve škole, obci 50,- Kč / žáka na vyučovací hodinu
(80,- Kč dvouhodinovka)

Mimo Veselí nad Moravou si také účtujeme příplatek za dopravu 7,- Kč na každý kilometr (počítáno od nás z Veselí n/M k Vám a zpět)

Doporučujeme programy objednávat co nejdříve, název programu je možno upřesnit dodatečně. Termíny se totiž poměrně velmi rychle zaplní. Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal. Délka programů je 90 minut, není-li uvedeno jinak.

Horňácko, Ostrožsko

Programy představí regiony Horňácko a Ostrožsko jako součást jednoho z největších evropských pohoří - Karpat. Dozvíte se zajímavosti o vývoji zdejší krajiny, o přírodě i o tradičních zvycích.

Chráněný a nežádoucí

Bobr se vrátil do naší přírody a dostává se do střetu se zájmy člověka, proto je třeba ho lépe poznat, a snad mu tak i porozumět. Víte, podle čeho jej v přírodě najdete? Prozradíme vám i zajímavosti z rodinného života bobrů. Délka programu je 45 minut.

 

Malovaný dvůr

Během programu objevíme krásu, symboliku a historii lidového ornamentu na Slovácku a v malé tvořivé dílně jej zkusíme také sami vytvořit. Program může probíhat u nás na středisku, ve školní třídě nebo v expozici slováckého ornamentu na památkových domcích v Hluku.

Milovník z pařezin (Zahrady pod Hájem, Velká nad Veličkou)

Víte, jak dlouho žije brouk roháč a k čemu používá svá kusadla? A proč je důležité, aby v lese bylo dostatek světla a mrtvého dřeva? Jaký je rozdíl mezi pasekou a pařezinou? Odpovědi společně nalezneme během programu, ve kterém také nahlédneme do životního cyklu brouka roháče. Délka programu je 180 minut. Program je možné uskutečnit také v interiéru v délce 90 minut.

Houby nejsou nahouby

V rámci programu se žáci seznámí s podivuhodným životem hub, dozvědí se, že houba není jenom muchomůrka nebo hřib, ale také že jsou součástí našeho každodenního života. Program je možné uskutečnit např. v Ekocentru Karpaty na Nové Lhotě, v Háji u Louky nebo v okolí přehradní nádrže Lučina. Je možná i interiérová varianta programu.

Neztrácejme půdu pod nohama

Program seznamuje žáky s významem půdy pro lidskou společnost. Upozorňuje na současné ohrožení půdy a možnosti její ochrany.

Zpět ke kořenům

Společně si ukážeme, jak různé způsoby hospodaření v krajině ovlivňují její tvář a funkčnost v budoucnu. Seznámíte se hravou formou s tématem ekologického zemědělství a životními potřebami domácích zvířat.

Život v řece Moravě

Seznámení se se zajímavými jevy v povodí řeky Moravy – meandry, slepá ramena, lužní lesy. Příčiny vzniku povodní a způsoby jak jim zabránit. Nahlédneme do soukromí živočichů žijících v řece i jejím blízkém okolí.

Lesní hospodář

Program přiblíží žákům les především z pohledu jeho hospodáře – lesníka. Žáci se naučí rozeznávat základní druhy dřevin a lesních živočichů. S využitím lesnických pomůcek si zkusí změřit výšku stromů, obvod a průměr kmenů. Dozví se o funkcích lesa a seznámí se s přírodě blízkými způsoby péče o něj. Délka programu je 120 - 240 minut.