Nahoru

Zelená firma - Křivoklátsko o.p.s.

Zelená firma - Křivoklátsko o.p.s.

28. červen 2018

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko se zapojila do unikátního projektu „Zelená firma“.

Umožňuje návštěvníkům Informačního střediska CHKO Křivoklátsko – Křivoklát zbavit se vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím sběrného boxu, což významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka. Malé elektropřístroje (telefony, baterie, klávesnice, CD a DVD, hračky, nářadí, toustovače, fény a zářivky (ne žárovky) bude po naplnění boxu odvážet firma REMA Systém, a.s.- neziskově hospodařící akciová společnost. Vznik REMA Systému iniciovali největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Impulsem k jeho založení byla novelizace zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Ta dává od 13. srpna 2005 za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice.