Nahoru

PAMÁTNÉ STROMY BIOSFÉRICKÉ REZERVACE KŘIVOKLÁTSKO

16. listopad 2022

V sobotu 12. listopadu 2022  jako příspěvek k oslavě prvního ročníku „Mezinárodního dne biosférických rezervací“ se uskutečnila exkurze za památnými stromy Křivoklátska pod vedením pracovníků AOPK ČR Ing. Pavla Mouchy a Ing. Josefa Jedličky.  Akce se zúčastnilo 37 lidí.

Navštívili jsem tyto památné stromy, aleje:

Lípa nad hřbitovem – před ošetřením 37 m.  Lípa u kapličky – upomínka zavraždění českého knížete Břetislava II. v roce 1100.  Lípy u kostela ve Zbečně – věk stromů je 200-250 let. Masarykova babyka – zde sedával T. G. Masaryk a kochal se pohledem na Berounku. Ploskovská kaštanka – v aleji je chráněno 465 stromů. Břetislavův dub – zimní dub pravděpodobně na památku praotce Břetislava II. Dub u Pusté Seče – zásluhu má bývalý fořt pan Košák, který nedovolil staré duby kácet. Břeková alej Kolna – věk stromů v aleji je odhadován na 120-150 let. Z aleje je krásný výhled na hrad Točník. Hrušeň za pecí – vyhlášení proběhlo v roce 2021. Osamocené stromy v polích a lukách mají mimořádný význam nejen biologický, ale i estetický. Dub nad Balatonem – nejvyšší dub má 23 m. Smrk pod Račickým šraňkem – patří k několika posledním takto mohutným stromům v Křivoklátské pahorkatině. Pravděpodobně jde o strom z původní populace smrku ztepilého, který se tu adaptoval v poslední době meziledové.

Zastavili jsme se i v zámeckém parku Leontýn. Park má rozlohu 5 ha a je osázen 50 druhy dřevin. K nejzajímavějším stromům patří červenolisté buky lesní, duby červené, tulipánovníky tulipánokvěté, kaštanovníky jedlé, jírovec pávie či hlošina úzkolistá.

Děkujeme všem, kteří se účastnili této exkurze, lektorům a hlavně SSEV Pavučina, MŽP a Středočeskému kraji, kteří jej finančně podpořili.

Na fotografie pana Petra Kasala z exkurze se můžete podívat zde.