Nahoru

Kontakty

Kontaktní údaje na zaměstnance IS, telefon, web, email

Provozovatel Informačního střediska:    

 logo ops

 

Křivoklátsko, o.p.s.
nám. Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát
Telefon: 313 558 101, mobilní telefon: 777 313 552

Ředitelka o.p.s.: Jiřina Prošková
E-mail: proskova16@seznam.cz
www.is-krivoklat.cz

 

Vlastník Informačního střediska:

Křivokl        logo mab      

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

regionální pracoviště Střední Čechy

oddělení Správa CHKO Křivoklátsko

Zbečno č.p.5, 270 24 Zbečno

telefon: 954 42 4501, mobilní telefon: 724 127 187

email: stredni.cechy@nature.cz

https://krivoklatsko.ochranaprirody.cz