Nahoru

Tajemství ptačí říše

Tajemství ptačí říše

9. květen 2022

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko, provozvatel Infromačního střediska CHKO Křivoklátsko - Křivoklát ve dnech 1. a 4. dubna uskutečnila, v rámci projektových dnů 7. třídy ZŠ Všeruby, program „Tajemství ptačí říše“.  Tento projekt dotovaný SSEV Pavučina nebyl koncipován jenom pro děti, ale byl uskutečněn jako návod pro učitele přírodních věd, jak učit formou alternativních her.

Děti se během několik hodin seznámily s problematikou života ptáků žijících ve městě, na poli a v lese. V rámci programu si hravou formou osvojily základní pojmy související s vývojem, způsobem života a obydlím ptáků. Dále pomocí mikroskopu pozorovaly obrysové a prachové peří. Následně se učily hledat znaky, které jim pomohou při určování druhů ptáků. Také si osvojily práci s klíčem k určování ptáků. Aby si vyzkoušely práci s klíči nanečisto, zahrály si pohybovou a kreslící aktivitu, která byla zaměřena na popis živočicha, přenos informací a kreslící schopnosti jedince.

Druhá část programu byla věnována badatelsky orientované výuce. Děti se učily formulovat výzkumné otázky a následné hypotézy. V dalším kroku zformulovaly společnou výzkumnou otázku a z ní vyplývající hypotézu zaměřenou na zkoumání ptáků na nedalekém stanovišti rozhraní louka/les. Následně ve skupinkách naplánovaly postup, výhodné pozorovací místo a průběh samotného pozorování. Vydaly se do terénu do nedalekého lesíka uskutečnit naplánovaný projekt. Dětem se vedlo pozorovat i zaznamenávat druhy. K jejich určení používaly, jak klíče, tak mobilní aplikace. Následně již v pohodlí třídy vyhodnotily výsledky a porovnaly je se svojí hypotézou.

Pozorování ptactva 1