Nahoru

EVROPSKÝ DEN CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 2018

EVROPSKÝ DEN CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 2018

4. červen 2018

V chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko proběhl obdobně jako v minulých letech evropský den chráněných území.

Tentokrát 25 účastníků oslavilo evropský den chráněných území paleontologickou exkurzí do údolí Karáskova potoka v lokalitě „Pod trním“ u Týřovic. Zahájení proběhlo u busty Joachima Barranda ve Skryjích.

Evropský den 2018_1

Celou exkurzí provázel paleontolog doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. s velice poutavým výkladem o oblasti skryjsko-týřovického kambria.

Evropský den 2018_5

Evropský den 2018_3

Ukončení proběhlo ve Skryjích v muzeu Joachima Barranda. Pokud i Vy si chcete nalézt svého trilobita nebo se zúčastnit zajímavých exkurzí v CHKO Křivoklátsko, sleedujte pozorně rubriku AKCE.