Nahoru

Krčínova čertovská procházka

Krčínova čertovská procházka

18. únor 2019

Hledáte tip na příjemnou procházku nejbližším okolím Třeboně? Vydejte se kolem Zlaté stoky, dvou bývalých mlýnů, projděte se po hrázích rybníků i pod korunami památných stromů. A zároveň můžete zapátrat po stopách tajemných pověstí, které se týkají rybníkáře Jakuba Krčína. Opravdu měl smlouvu s čertem?

Kde jinde začít, než před domem, který patřil slavnému rybníkáři a rožmberskému regentovi Jakubu Krčínovi z Jelčan a Sedlčan. Dům stojí v těsném sousedství zámku, na konci ulice, která také nese Krčínovo jméno. O Jakubovi se uvádí, že spal jen velmi málo, pravděpodobně tedy užíval dům spíš jako zázemí pro svou práci. Krčínova neúnavnost, odvážné plány, velkolepé rybníkářské stavby, pevná vůle a fakt, že často pracoval dlouho do noci, zavdaly příčinu k povídačkám o jeho spolku s čertem. Stopy těchto čertovských pověstí můžete najít i v blízkém okolí Třeboně.

1. Když projdete Krčínovu ulici až na její opačný konec, otevře se vám pohled na malé náměstíčko, za kterým začíná ulice Rožmberská. Tou se dostanete k Hradecké bráně a vyjdete z historického centra Třeboně. Přímo za branou překročíte po mostě Zlatou stoku, dílo dalšího slavného rybníkáře, Štěpánka Netolického, který byl jedním z Krčínových předchůdců.

2. Na parkovišti u stoky začíná tzv. Stezka zdraví, po které půjdete další úsek procházky. Na stezce uvidíte informační panely, které seznamují návštěvníky s našimi druhy dřevin, a můžete si otestovat svou tělesnou zdatnost na dřevěných herních prvcích. Stezka vede kolem Zlaté stoky, která je nejdůležitějším a nejdelším vodní kanálem na Třeboňsku. Na druhém břehu stoky si můžete prohlédnout část původních třeboňských hradeb s obrannými baštami, budovu bývalého Příkopského mlýna a zadní část pivovaru Regent, jehož název je také inspirován postavou Jakuba Krčína.

3. Až projdete kolem bývalého Schwarzenberského seníku, který je opravený a přestavěný na penzion, dáte se doleva a dojdete Šustovou alejí bříz k dnes již zaniklému rybníku Hrádeček.Tento velký rybník vybudoval Mikuláš Ruthard z Malešova, třetí ze slavných třeboňských rybníkářů. Existoval zde až do 18. století, ale jeho hráz se často bortila a bylo potřeba jej nákladně opravovat. Dnes ho připomíná už jen místní název, výrazný val původní hráze podél cesty a malý rybníček na rozcestí, kolem kterého půjdete.

4. Na bývalé hrázi Hrádečku roste strom, který byste neměli minout. Je to Krčínův dub, ke kterému se váže jedna z čertovských pověstí. Její celé znění najdete na informační tabuli u dubu, který je pro své stáří i výjimečnost chráněn jako památný strom.

5. Od Krčínova dubu se vraťte směrem k rozcestí a pokračujte podél bývalé hráze až k odbočce lesní cesty. Ta vás povede kolem chovného Štičího rybníka do míst, kde se opět přiblížíte ke Zlaté stoce. V tomto  úseku procházíte územím obory, proto se chovejte tiše a zbytečně nerušte zvěř.

6. Koryto Zlaté stoky je zde lemováno krásnými stromy a skýtá malebný pohled v každé roční době. Stejně nádherné jsou výhledy z cesty na široké louky se starými soliterními duby.

7. Od rozcestí se zelenou turistickou značkou se ti, kteří se nebojí, mohou dojít podívat k místu, kde prý je podle pověstí jeden z vchodů do pekla.

8. Pekelná brána leží necelých 300 metrů od  rozcestí, hned za Podřezanskou stokou. Stojí tam přístřešek LČR a také informační tabule, kde si celou pověst můžete přečíst. Kdoví, zda právě tudy neutekl čert, který s Krčínem oral na hrázi Hrádečku. Ať už to bylo jakkoliv, přece jen buďte opatrní, čert nikdy nespí!

9. Zelená turistická značka vás dovede k rozcestníku u rybníka Velké stavidlo, kde roste další památný dub a odkud se můžete rozhlédnout po soustavě zdejších pěti rybníků.

10. Potom pokračujte po značce k rozcestí u Obory, za kterým vás čeká kousek cesty po silnici kolem areálu jízdárny a farmy Mlýnský dvůr, kde je v provozu sezónní restaurace. V tomto úseku je souběh s cyklostezkou, takže zde v létě musíte počítat s větším počtem cyklistů.

11. Ze silnice odbočíte doleva u kapličky sv. Jana Nepomuckého před bývalým Opatovickým mlýnem, dalším z mlýnů na Zlaté stoce.

12. Poslední část trasy je procházkou dubovými alejemi na hrázích dvou největších rybníků Třeboně, Opatovického rybníka a rybníka Svět. Můžete odtud obdivovat jedno z velkých děl, pro které byl Krčín ve své době nenáviděn a zatracován. Rybník, který původně sahal až k Opatovickému mlýnu, proto nazval Nevděkem. Jméno Svět se ujalo až mnohem později, dlouho poté, co byly oba rybníky znovu rozděleny.

A u přístaviště na hrázi Světa, před pomníkem regenta Jakuba Krčína, naše putování za čerty i rybníkářem Kubou končí.

Celou trasu, která měří cca 7 km, si můžete prohlédnout i na Mapy.cz

Krcinova trasa