Nahoru

Informační materiály Domu přírody Třeboňska

Vyberte si z pestré nabídky brožurek o jedinečné přírodě a krajině Třeboňska, která byla po staletí ovlivněna hospodařením člověka. Z rozsáhlých mokřadů zde lidskou činností vznikla půvabná mozaika rybníků, lesů, rašelinišť, vesnic a městeček; krajina, která byla pro svou výjimečnost vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO, chráněnou krajinnou oblastí a také významnou ptačí oblastí.