Nahoru

Okruh přes Břilické rybníky

Okruh přes Břilické rybníky

20. únor 2019

Na vycházce k Břilickým rybníkům u Třeboně můžete pozorovat řadu zajímavých ptačích druhů.

Ke skupině rybníků u Břilic se nejsnadněji dostanete od parkoviště u Penny Marketu, který stojí vedle kruhového objezdu s plastikou třeboňských kaprů. Hned za parkovištěm vede Hybešova ulice, kterou projdete na konec a tam odbočíte doprava.

2. Dále půjdete částí ulice s krásným místním názvem Daskabát až k rozcestí, kde stojí mezi stromy barokní boží muka. Tam odbočíte doleva Líbalovou ulicí, která ústí na polní cestu, vedoucí až k rybníkům. 

3. Zhruba v polovině úseku cesty mezi poli minete skupinku vzrostlých stromů s lavičkou. Je odtud pěkný rozhled do okolí na Břilický rybník i obec Břilice, která leží za ním.

4. Cesta vás dovede až k dubové aleji, která lemuje východní břeh rybníka Bičan a pokračuje po jeho hrázi. Na tu navazuje hráz druhého rybníka, říká se mu Starý u Břilic. Velká část břehů obou rybníků má bohatý pobřežní porost, včetně rákosin, které poskytují bezpečné hnízdní podmínky mnoha druhům vodních ptáků. Na rybníku Starý je i několik zarostlých výběžků a ostrůvků. Spolu s dubovými porosty, které jsou také oblíbeným ptačím hnízdištěm, poskytuje tato lokalita řadu příležitostí k pozorování ptáků i dalších živočichů

5. Od hráze rybníka Starý se cesta stáčí doprava a vede ke vsi Břilice. Obejít celý rybník není vzhledem k terénu možné. 

6. Na okraji obce se napojíte na zelenou turistickou značku, po které projdete vesnicí a zároveň po hrázi největšího z místních rybníků, Břilického.

7. Za Břilicemi můžete ze zelené turistické trasy odbočit do Nové ulice, abyste nemuseli jít podél silnice. Přes místní část Sídliště tudy dojdete na začátek Třeboně, k parkovišti v Okružní ulici. 

Celou trasu si můžete prohlédnout i na Mapy.cz

Okruh přes Břilické rybníky