Nahoru

Jarní odborné exkurze v CHKO Třeboňsko vzbudily velký zájem

Jarní odborné exkurze vzbudily velký zájem

6. duben 2017

V březnu se uskutečnily první odborné exkurze pro pracovníky cestovního ruchu na Třeboňsku. Cílem bylo ukázat způsoby správné interpretace přírodního dědictví Třeboňska, které pak zúčastnění využijí ve své práci s návštěvníky.
Zájem byl tak velký, že jsme do jižní části CHKO uspořádali exkurze rovnou dvě. Odbornou lektorkou obou exkurzí byla RNDr. Markéta Drábková ze Správy CHKO Třeboňsko.

V úvodu exkurzí jsme navštívili Venkovské muzeum v obci Kojákovice, které je příkladem dobré praxe v oblasti interpretace místního dědictví na Třeboňsku. Expozicí nás provedla její zakladatelka a provozovatelka muzea, paní Olga Černá.

Expozice Venkovského muzea Kojákovice_přivítáníExpozice Venkovského muzea Kojákovice_výkladExpozice Venkovského muzea Kojákovice_osídlení Ameriky

Expozice Venkovského muzea Kojákovice_výklad2Expozice Venkovského muzea Kojákovice_hospodářstvíExpozice Venkovského muzea Kojákovice_detail2

Poté jsme se přesunuli do Cepské lesní pískovny, která je Evropsky významnou lokalitou.

Cepská lesní pískovna_2Cepská lesní pískovnaCepská lesní pískovna_hledáni rosnatek

Další zastávkou byl komplex intenzivně těžených pískoven Cep I a II. Na pískovně Cep II jsme si prohlédli pokusné rekultivace, zaměřené na přírodě blízkou obnovu, a dále výzkumné plochy, které zde od roku 2012 udržuje sdružení Calla.

Pískovna Cep II_ výklad o rekultivacíchPískovna Cep II_ výzkumné plochyPískovna Cep II_ pokusná rekultivace pobřeží

Přes Tušťskou pískovnu, určenou k rekreačním účelům, jsme se přesunuli do PR Pískovna U Dračice. Zde se vyskytuje vzácná ropucha krátkonohá a řada dalších ohrožených druhů rostlin i živočichů. Tato pískovna patří k nejkrásnějším a nejrozmanitějším na Třeboňsku.

Pískovna U DračicePískovna U Dračice_tůně pro ropuchu krátkonohouPískovna U Dračice - výklad

Prohlédli jsme si také pozůstatky osídlení v okolí řeky Dračice, která protéká oblastí zvanou Vitorazsko. Podél hraničního pásma lze narazit v terénu na stopy zaniklých osad, mezi které patří např. Kunšach, Krabonoš, Spáleniště, Rybná apod.

U řeky Dračice_výkladU řeky Dračice

Na závěr jsme si prohlédli další z intenzivně těžených pískoven nedaleko obce Halámky a rybí přechod na řece Lužnici nedaleko Nové Vsi n. Lužnicí.

RNDr. Markéta Drábková zodpověděla řadu dotazů ohledně střetu zájmů turistického ruchu s ochranou přírody a pomohla zúčastněným pracovníkům infocenter navrhnout způsoby, jak směrovat turisty v oblasti CHKO, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování vzácných přírodních stanovišť.

Exkurze jsou součástí projektu Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz

SFZP_H_CMYKMZP_logo_RGB_v2