Nahoru

Dvouletý projekt Krajina a lidé je u konce

Dvouletý projekt Krajina a lidé je u konce

26. leden 2019

S koncem roku 2018 byl ukončen i dvouletý projekt Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko, který byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Koordinaci projektu měli na starost pracovníci Domu přírody Třeboňska.

Aktivit projektu se během dvou let zúčastnilo více než 2 400 zájemců z řad laické i odborné veřejnosti. Interpretace, tedy vysvětlení a přiblížení, v tomto případě jedinečnosti přírody a krajiny Třeboňska, měla řadu podob. Od přednáškového cyklu přes bohatou nabídku terénních exkurzí pro veřejnost i školní skupiny, až po odborné semináře a exkurze, určené pracovníkům v oblasti cestovního ruchu na Třeboňsku.

Problematika hledání rovnováhy mezi zájmy chráněného území a cestovního ruchu byla z mnoha úhlů pohledu rozebrána na celodenní odborné konferenci, konané v dubnu 2018, kde byly naznačeny různé způsoby řešení a uvedeny i příklady z praxe jiných území. 

Z oblíbených terénních exkurzí za přírodou CHKO, kterých se zúčastnilo přes 700 zájemců, se nejvíce osvědčily cykloexkurze s odborným průvodcem, zážitkové exkurze s pracovníky třeboňské záchranné stanice pro zvířata a vycházky za netopýry. Přednáškový cyklus Krajina a lidé umožnil přednést v Třeboni řadu zajímavých témat. Čtyřiceti terénními exkurzemi pro školní skupiny prošla téměř tisícovka žáků a studentů, kteří tak získali možnost zážitkovou formou poznat přírodu Třeboňska.

Významnou součástí projektu bylo také vzdělávání pracovníků návštěvnických středisek na území CHKO. Byly pro ně připraveny semináře interpretace, ve spolupráci se sdružením SIMID, a terénní exkurze do jednotlivých částí CHKO. Vzdělávání bylo zaměřeno na způsoby, jak prezentovat přírodní bohatství CHKO návštěvnické veřejnosti tak, aby nedocházelo k přetěžování některých částí území a dalšímu poškozování přírody.

V rámci projektu byly také vydány čtyři nové tiskové materiály, brožury o přírodě a krajině Třeboňska, s názvy Zlatá stoka, Třeboňská rybniční krajina, Stará a Nová řeka a Třeboňsko - krajina orlů mořských.

Projekt Krajina a lidé významně rozšířil nabídku akcí, které pomáhají lidem porozumět, proč je příroda a krajina CHKO Třeboňsko tak cenná, a jakými způsoby ji mohou pomoci zachovat i pro budoucí generace. Rádi bychom touto cestou poděkovali i všem lektorům, kteří se projektu zúčastnili a podíleli se tak na jeho kvalitě a obsahu.

SFZP_H_CMYKMZP_logo_RGB_v2