Nahoru

Kotvice - putování krajinou proměn

délka: 4-6 km - počet naučných panelů: 9 ks - doporučeno pro: pěší

První naučná stezka byla v přírodní rezervaci Kotvice instalována již v 80. letech minulého století. V roce 2015 prošla kompletní obnovou. Vznikla tak nová originální stezka s názvem "Kotvice - putování krajinou proměn". Tvoří ji 9 informačních panelů, umístěných na trase mezi Novou Horkou a Pasečným mostem u Studénky. Stezka je v terénu vytyčena turistickým značením a doplňkovými šipkami na stromech a sloupcích. U rybníku Kotvice byla nad hladinou postavena ptačí pozorovatelna. Jednotícím grafickým prvkem jsou poutavé ilustrace Ivany Kolářové, které věrně zachycují přírodu, krajinu i její obyvatele.

Prohlédněte si Kotvici v této mapě s příběhem

úvodní panel stezky v Nové Horce přírodní rezervace Kotvice na leteckém snímku rybník Kotvice - ptačí pozorovatelna pozorování vodních ptáků na Kotvici

Stezku jsme nazvali „putováním krajinou proměn“. Na necelých čtyřech kilometrech poznáte Poodří jako zajímavou a rozmanitou krajinu, která se vlivem člověka a činnosti nespoutané Odry neustále mění, ale přesto si zachovává svůj půvab a přírodní bohatství. Dozvíte se vše podstatné o vztahu člověka a přírody i mnoho zajímavého o historii, místech a obyvatelích oderské nivy. Maskotem stezky se stala vydra říční, která je také hlavní hrdinkou komiksového stripu, jenž najdete na každém zastavení.

 cyklostezka podél rybníku Kačák kriticky ohrožená Kotvice plovoucí na hladině rybníka

Kotvice je výnamným hnízdištěm vodního ptactva. Hnízdí zde kolonie racků, kormoráni i volavky. Na hladině můžete zahlédnout běžné i vzácnější druhy ptáků: lysky, roháče, zrzohlávky či vzácnou potápku černokrkou. Rybníky a odstavená říční ramena jsou plná zajímavých vodních rostlin. Luční tůně jsou zase vhodným rozmnožištěm obojživelníků - kuněk, rosniček a především čolků. Lužní lesy se na jaře pyšní barevným jarním aspektem a na loukách rozkvétají mimo jiné třeba blatouchy, sněženky či prvosenky.

stulíky u Slaňáků Kotvice - racci

Za zmínku stojí samotná konstrukce panelů, kterou tvoří neopracované akátové kmeny. Trnovník akát je dřevinou, která do Poodří nepatří, a proto je v našem zájmu tyto dřeviny likvidovat. Tímto způsobem dřevo vykácených akátů posloužilo dobré věci.

parkování: u vlakového nádraží ve Studénce (Mapy.cz)

dostupnost veřejnou dopravou: bus - Nová Horka, vlak - Studénka

zřizovatel stezky: AOPK ČR, Správa CHKO Poodří ve spolupráci s ČSOP Studénka.

Trasa naučné stezky na Mapě

trasa naučné stezky ke stažení (soubor gpx pro turistickou GPS / navigaci. klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a vyberte možnost "uložit odkaz jako...")

Informační panely

Pasečný most Příběh luhu Džungle v rybníce Skrytý život v litorálu rybníkářství Meandry řeky Odry Říční krajina Slaňáky Divadlo proměn krajiny Poodří

Obtížnost

Terén naučné stezky je vhodný především pro pěší. Jeden z úseků, hráz rybníka Kotvice, je velmi špatně sjízdný na kole. Na trase se střídají různé povrchy: luční stezky, šotolinový povrch, travnaté pěšiny na hrázích i širší lesní cesty. Panely nejsou číslovány, stezku lze projít oběma směry. Vzhledem k dopravní dostupnosti doporučujeme směr z Nové Horky k Pasečnému mostu nebo zkrácenou variantu (viz. níže).

Zkrácená varianta (Mapy.cz)

Od železniční stanice ve Studénce se vydejte po žluté turistické značce směr Oderská lávka a Albrechtičky. Po necelém kilometru, v místě kde byste měli podejít železniční trať, vyjděte nahoru na těleso trati a pokračujte po bývalých železničních mostech až k rybníku Kotvice (zrušená trať ve směru Sedlnice, namísto kolejí jsou zde instalovány pochozy pro pěší). Nyní se nacházíte uprostřed naučné stezky, záleží na Vás, na kterou stranu se vydáte, v obou směrech je to na začátek či konec cca. 2 km.

bývalá trať - dnes stezka pro pěší