Nahoru

Stará pošta

Stará pošta

Budova Domu přírody Českého lesa v minulosti sloužila jako poštovní stanice. Proto i dnes je celý objekt v povědomí občanů zapsán jako Stará pošta.

Budova bývalé klenečské pošty čp. 4 (Stará pošta) je v celé ČR ojedinělou památkou. Klenčí v minulosti leželo na důležité obchodní cestě vedoucí z Prahy přes Plzeň, Waldmünchen, dále do Řezna (Regensburgu). Zdejší poštovní stanice, ale také celnice a zájezdní hostinec, je prvně historicky doložena už v roce 1612, kdy zde byl zmíněn poštmistr Linhart Haas. Na poštovní mapě z konce 17. století je uváděna pod číslem 38 (pošt bylo celkem 47). Posledními majiteli tenkrát dědičné pošty byli Šafránkové. Sláva Staré pošty zanikla v roce 1910 se zahájením provozu na železniční trati Doomažlice - Tachov, která poštovní spojení převzala. Roku 1921 došlo k zestátnění poštovního úřadu, poté pošta tuto budovu opustila.

Dochovaná patrová budova pochází z 18. století. Objekt je včetně stodoly a stájí chráněn od roku 1958 jako nemovitá kulturní památka.