Nahoru

*  Foto z pořádaných akcí

V sobotu dne 18. června se uskutečnila botanická vycházka do okolí Capartic zaměřená nejen na zdejší květnaté louky.

V sobotu 18. června Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Český les uspořádala vycházku za botanickými krásami Capartických luk. Díky šetrnému hospodaření jsou tyto louky druhově pestré. Hojně zde roste vzácná orchidej - vemeník zelenavý.  Z dalších zajímavých rostlin lze uvést prstnatec Fuchsův, nový druh pro jižní část Českého lesa. Výskyt této orchideje je v Českém lese ojedinělý, pouze 3 známé lokality.

Cestu na Capartice jsme si zpříjemňovali povídáním o lesním hospodaření a historii okolí. V průběhu této cesty jsme mohli vidět kapličku sv. Vojtěcha nebo památník na Výhledech. Příjemné sobotní vycházky se zúčastnilo 29 zájemců o místní přírodu.