Nahoru

*  Foto z pořádaných akcí

V sobotu dne 27. června proběhla akce zaměřená na přírodu bývalého vojenského prostoru Dobřany.

V sobotu v půl deváté ráno se sešlo na 40 zájemců o exkurzi zaměřenou na biotu Šlovického vrchu - bývalého vojenského výcvikového prostoru. Úvodem představili Mgr. Ondřej Peksa Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni) a Ing. Zdeněk Myslík (AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les) místní lokalitu, hovořili o její biologické cennosti a o zajímavém přístupu v její ochraně - pořádání offroadových závodů či ukázky pojezdů vojenské techniky. "Může se to zdát paradoxní, ale právě ono ničení půdního povrchu a likvidace křovin těžkou technikou přírodě velmi pomáhají. Nahrazují stáda velkých kopytníků, která na našem území žila v minulosti, brání zarůstání dřevinami a udržují prostředí v určitém stádiu vývoje, které je vhodné pro mnoho jedinečných druhů fauny i flory," sdělili průvodci. Následovala procházka územím s pátráním po vzácných druzích. Jelikož se akce zúčastnili i další odborníci, mohli přítomní vidět vzácné druhy rostlin, o kterých zapáleně mluvila Ing. Lenka Pivoňková z Krajského úřadu Plzeňského kraje, či slyšet a vidět místní zástupce ptáků, které představil Mgr. Martin Jiran (AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les). Přestože se exkurze zaměřovala hlavně na unikátní výskyt listonoha letního, bohužel se jej nepodařilo najít. "Listonozi žijí pár měsíců a pravděpodobně díky příznivému počasí na konci jara se jim již podařilo rozmnožit, dospělci uhynuli, a tak populace aktuálně přežívá ve formě vajíček zahrabaných v bahně na dně louží," sdělil Ing. Myslík. Návštěvníci však měli štěstí, povedlo se odlovit vzácnou žábronožku letní s obdobnou biologií a nároky na životní prostředí, jakou má listonoh. V loužích a tůních bylo mnoho žab kuňek žlutobřichých, které zaujaly především děti. Přestože počasí příliš nepřálo a během vycházky několikrát pršelo, dle reakcí návštěvníků se akce velmi vydařila.

Akci spolupořádali Západočeské muzeum v Plzni, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, ZO ČSOP Sylva Lunae a Mezi lesy o. s.