Nahoru

*  Foto z pořádaných akcí

V sobotu dne 2. dubna se uskutečnila na severním okraji Plzně exkurze do přírodní rezervace Petrovka.

Na programu byla vycházka jarní přírodou místního lužního lesa. Účastníci viděli a především slyšeli ptačí obyvatele místní rezervace, například brhlíka lesního, strakapouda velkého, střízlíka obecného a mnoho dalších. Zvýšená pozornost byla věnována července obecné, která je vyhlášena letošním ptákem roku. Cestou však bylo možno pozorovat i několik jarních květin, například devětsil lékařský a bílý, lýkovec jedovatý a především porosty bledule jarní v mokřadu za rybníkem Strženka, které byly cílem celé exkurze. Závěrem nechyběla ani malá vědomostní soutěž pro děti. Exkurzí provedli Ing. Daniela Hlinková a Mgr. Martin Jiran. Příjemné nedělní procházky se zúčastnilo kolem 35 zájemců o místní přírodu.

Akci pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správy CHKO Český les spolu s ČSOP Sylva Lunae a Mezi lesy z.s.