Nahoru

*  Foto z pořádaných akcí

Z Domu přírody za hlasy opeřenců

Procházku za poznáním hlasu ptáků a jejich pozorováním jsme započali u Domu přírody Českého lesa v Klenčí pod Čechovem, kde jsme se vydali do jeho okolí. Viděno i slyšeno bylo velké množství běžných ptáků, jako je například rorýs obecný, vlaštovka obecná, vrabec domácí i polní, špaček obecný, rákosník zpěvný, hrdlička zahradní, pěnkava obecná a mnoho dalších. Cestou jsme si povídali o jejich životě, migraci a ohrožení. Proběhl i odchyt do nárazových sítí, kde se nám podařilo chytit sýkoru modřinku, sýkoru koňadru, rákosníka zpěvného, strnada obecného a kosa černého. Účastníci tak viděli, jak takové odchycení probíhá. Byl jim ukázán a vysvětlen princip kroužkování a jeho smysl v poznání o životě ptáků a jejich ochraně.

 

Kontakt:

M. Jiran, Tel.: 720 543 084