Nahoru

*  Foto z pořádaných akcí

Dne 3. května 2015 se uskutečnila již tradiční ornitologická vycházka do městské přírody s názvem "Vítání ptačího zpěvu v Domažlicích".

Ani značně brzká raní hodina a nepřízeň počasí v podobě dešťových přeháněk neodradila účastníky, kteří se sešli v celkovém počtu dvanácti. Před samotnou vycházkou se přítomní od průvodce Jiřího Sladkého dozvěděli obecné informace o činnosti České společnosti ornitologické, která tyto akce po celé ČR zaštituje a která zároveň vyhlašuje každoročně kampaň pták roku, kterým je letos potápka černokrká. Následovala vycházka do příměstské zeleně, do parků u bývalé nemocnice, Obchodní akademie a Zdravotní školy. Podle hlasu nebo pomocí dalekohledu viděli zúčastnění celkem 31 druhů ptáků. Z běžnějších lze jmenovat kosa černého, drozda zpěvného, ze vzácnějších pak vránu obecnou černou, rehka zahradního či králíčka ohnivého. Celá akce skončila okolo 8 hodiny ranní.

Pořadatelé akce děkují panu Tomáši Ridelovi za zpřístupnění arboreta Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Domažlicích.

Akci spolupořádali Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správy CHKO Český les, občanské sdružení Mezi lesy, ZO ČSOP Sylva lunae a MU Domažlice pod záštitou České společnosti ornitologické.