Nahoru

Tváře úmluvy CITES

Tváře úmluvy CITES

Termín: 17. ledna 2023 — 31. března 2023
Místo: Dům přírody Českého lesa

Putovní výstava v Domě přírody Českého lesa

   Putovní výstava má za cíl přiblížit široké veřejnosti problematiku obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, které jsou chráněny úmluvou CITES.

   Vaši pozornost přitáhnou působivé fotografie, na kterých profesionální fotografové zachytili krásy zvířecí a rostlinné říše. Krátký komentář ke každému druhu čtenáři představí, jakému tlaku ze strany člověka živočich či rostlina čelí. V závěrečných panelech se dozví, že problematika wildlife crime začíná být stále více vnímána jako závažný problém. Nově nabyté znalosti si pak každý může ověřit v krátkém kvízu.

   Zkratka CITES označuje mezinárodní úmluvu, která reguluje obchod s ohroženými druhy. Její celý název je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Úmluva byla přijata v roce 1973 pod patronací OSN v důsledku tlaku na omezené přírodní zdroje a neregulovaného využívání živé přírody. Je to celosvětový problém, který způsobuje, že z přírody mizí mnho druhů zvířat a rostlin. Jejich vymírání se naším přičiněním zrychluje. Ze živé přírody se postupně stalo spotřební zboží, do obchodu s živou přírodou patří i různé výrobky a odvozeniny z nich, od potravin a léčiv přes kožené zboží až po exotické turistické upomínké předměty.

   Cílem úmluvy je ochrana biologické rozmanitosti a udržitelné využívání živé přírody.
Prvních deset států úmluvu podepdalo v roce 1975 a brzy následovaly další. Dnes má 184 signatářů včetně všech zemí Evropské unie. Česká republika se k úmluvě připojila v roce 1992.
 

   Výstava bude volně ke zhlédnutí v Domě přírody Českého lesa v Klenčí od 17. ledna do 31. března v provozní době Domu přírody: ÚT-PÁ 10.00-16.00.