Nahoru

Sokol stěhovavý

Sokol stěhovavý

Sokol stěhovavý se stal jedním ze symbolů nejstarší chráněné krajinné oblasti Český ráj. Druhým je zřícenina hradu Trosky. Oba tyto symboly naleznete ve znaku CHKO - siluetu Trosek a sokolovitého dravce.

Tento dravec, patřící do čeledi sokolovití (Falconidae), je kriticky ohroženým druhem České republiky. Je uveden v Červeném seznamu České republiky, dále i v přílohách mezinárodních úmluv (Směrnice o stanovištích, Bonnská úmluva, Bernská úmluva a CITES).

BIOLOGIE A EKOLOGIE sokol stěhovavý

Svrchu má tmavě šedé zbarvení, hruď je světlá až bílá s příčným vlnkováním, které je u mladých ptáků podélně orientované. Po stranách zobáku má charakteristický tmavý vous. Zbarvení může být variabilní v důsledku vypouštění uměle odchovaných jedinců a ptáků ulétlých sokolníkům. Jeho aerodynamické tělo je dokonale přizpůsobeno k rychlému letu. Sokol stěhovavý je nejrychlejší dravec na světě, dokáže letět až rychlostí 300 km/h.

Díky své rychlosti není schopen lovit kořist na zemi. Většinou loví z výšky, do které se dostává krouživým stoupáním. Velice rád využívá ke stoupání teplých vzdušných proudů. Jakmile spatří kořist, složí křídla k tělu a jako kámen střemhlavým pádem útočí. Kořist zasahuje kopnutím pařáty, když dobře nezasáhne, tak se ještě v letu vrací a oběť znovu trefuje. Někdy kořist v letu chytí do pařátů a splachtí s ní na zem.

Hnízdo si nestaví, ale vyhledává plošiny na vyvýšených místech (skály, budovy).

OHROŽENÍ

V důsledku používání jedovatých chemických látek v zemědělství sokol v 60. letech 20. století z přírody vymizel. Díky celosvětovému zákazu používání těchto látek a záchranným programům se podařilo sokola do přírody navrátit. V Českém ráji je opět pozorován od roku 2001 a v současnosti zde hnízdí až 5 párů. Tato hnízdiště podléhají přísné ochraně a kontrole Správy CHKO Český ráj.

ZDROJE:

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY [online] 2017 [cit. 2017-20-02]. Dostupné z <http://portal.nature.cz/publik_syst/nd_nalez-public.php?idTaxon=1146>.

Anonymous [online] 2017 [cit. 2017-20-02]. Dostupné z <http://www.wildafrica.cz/cs/zvire/sokol-stehovavy/>

Dům přírody Českého ráje