Nahoru

O domu přírody

Dům přírody Českého ráje je návštěvnickým střediskem CHKO Český ráj, jež je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

DJI_0137

Prostřednictvím interaktivní expozice představujeme návštěvníkům jednotlivé fenomény Českého ráje. Expozice se sestává z celkem osmi buněk, z nichž je každá tematicky zaměřená na některý z fenoménů.

Expozice domu přírody

Jednotícím prvkem expozice je sokol stěhovavý, který spolu s krajinnou dominantou hradu Trosky patří mezi symboly Českého ráje. V rámci expozice představujeme sepětí živé a neživé přírody, které mimo jiné symbolizuje i logo chráněné krajinné oblasti. Přírodu návštěvník poznává všemi smysly. Přivoní si k louce, poslechne si hlasy divokých zvířat nebo může pozorovat v akváriu život v rybníce Českého ráje.

Struktura výstavy

V přízemí objektu se nachází prodej vstupenek do expozice, občerstvení a prodej  upomínkových předmětů. Nabízené produkty mají regionální charakter nebo je přímo sami vyrábíme.

Ve druhém nadzemním patře se nachází konferenční místnost pro 50 osob vybavená audio a video technikou. Prostory jsou využívány pro vlastní aktivity, ale lze si je také pronajmout.

V Domě přírody Českého ráje pořádáme během roku celou řadu akcí pro veřejnost. Vyberte si z programu tu svou.

Dům přírody byl stavebně dokončen na konci listopadu 2015. Pro veřejnost byl otevřen 4. dubna 2016. Projekt byl finacován z prostředků OPŽP, MŽP.

Objekt je provozován Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje s finanční podporou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Města Turnov a Libereckého kraje. Na provozu se podílí Geopark Český ráj.

Udržitelnost projektu Dům přírody Českého ráje zajišťují následující subjekty:

Strevlik_2020  geopark Ekocentrum Logo Color
STŘEVLIK, p.o. Geopark český ráj Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z.ú.
AOPK ČR  Turnov_logo LK Logotype PANTONE Red 032 C
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Město Turnov Liberecký kraj