Nahoru

Novinky

Archeologické léto 2021

Archeologické léto 2021

24. listopad 2021

V letošním roce jsme se účastnili ve spolupráci s Pracovištěm archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě programu Archelogické léta 2021, pořádaném Archeologickými ústavy Akademie věd ČR.

Revalidace značky UNESCO v Geoparku Český ráj

Revalidace značky UNESCO v Geoparku Český ráj

24. listopad 2021

Geopark UNESCO Český ráj je jediným z devíti geoparků v České republice, který se pro své výjimečně geologické, přírodní, historické a kulturní hodnoty stal v roce 2015 geoparkem UNESCO. Každé čtyři roky hodnotí komise, vyslaná Sekretariátem globálních geoparků UNESCO, zda geopark plní podmínky stanovené pro tuto prestižní značku a zda se může tímto oceněním prezentovat  i nadále.  

Mezinárodní den archeologie 2021

Mezinárodní den archeologie 2021

18. říjen 2021

V sobotu 30. října se u příležitosti Mezinárodního dne archeologie uskuteční exkurze Archeologie Příhrazských skal.

Den Geoparku Český ráj 2021

Den Geoparku Český ráj 2021

16. červenec 2021

V neděli 25. července 2021 se od 10 hodin uskuteční v Autocampu Sedmihorky tradiční Den Geoparku Český ráj.

Maloskalská Drábovna a kras u Ondříkovic

Maloskalská Drábovna a kras u Ondříkovic

16. červenec 2021

První exkurze spolupořádaná STŘEVLIKem v Domě přírody Českého ráje. Pod vedením zkušených geologů a přírodovědců objevíte poklady Českého ráje ukryté mimo hlavní turistické trasy. Na exkurzi se hlaste přes rezervační systém https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com/.

STŘEVLIK v Dolánkách

STŘEVLIK v Dolánkách

2. červenec 2021

Od 1. 7. 2021 je provozovatelem Domu přírody Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace. Společně s Geoparkem Český ráj se těšíme se na vaši návštěvu.

Vlk náš staronový soused

Vlk náš staronový soused

2. listopad 2020

Putovní výstavu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, České zemědělské univerzity v Praze a Senckenbergova muzea přírodních věd v Görlitz můžete shlédnout v Domě přírody Českého ráje až do 31. srpna.

Oslavili jsme den mokřadů vycházkou k Žehrovce u Zámostí

Oslavili jsme den mokřadů vycházkou k Žehrovce u Zámostí

4. únor 2020

Jak jsme se chovali k mokřadům a vodním tokům v minulosti a v jakém stavu se nacházejí dnes? Co to v důsledku znamená pro krajinu a člověka? O tom jsme si vyprávěli při vycházce do polí a luk v okolí Zámostí v rámci exkurze ke dni mokřadů. Účastníků bylo celkem 11. Zlatou tečku za exkurzí nám udělala návštěva Tučkova větráku (vlastnoručně postaveného větrného mlýna z roku 2018).

Výroční zpráva Domu přírody Českého ráje 2019

Výroční zpráva Domu přírody Českého ráje 2019

14. leden 2020

Rok 2019 byl v Domě přírody Českého ráje velmi pestrý. Připravili jsme pro Vás výroční zprávu, která vše shrnuje! Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na spolupráci či Vaši návštěvu v Domě přírody Českého ráje v roce 2020!

Za pískovcovým fenoménem Českého ráje - Kostecko

Za pískovcovým fenoménem Českého ráje - Kostecko

26. listopad 2019

Již třetím rokem se pořádají exkurze pro veřejnost s cílem co nejsrozumitelněji prezentovat výsledky moderních výzkumů v oblasti vzniku pískovcového fenoménu, dokumentace skalních rytin a speleoarcheologických i jiných průzkumů v nejstarší chráněné krajinné oblasti Český ráj.