Nahoru

Pro 2. stupeň základní školy a víceletá gymnázia

Louky u Černého lesa

3. - 7. třída ZŠ, duben – říjen, 180 minut, 30 žáků

Terénní program v okolí Konventského rybníka u Žďáru nad Sázavou. V průběhu dopoledne děti navštíví listnatý les, mokřad, rybník, meandry potoka i torzo černého lesa. V programu se střídají naučné, zážitkové, výtvarné i hravé aktivity, při kterých děti využijí nože, zrcadla, suché pastely či GPS navigační přístroje. V závěru se přírodovědný program propojí s geniem loci místa se Zelenou horou, cisterciáckým řádem a architektem Santinim. Terénní program, místo srazu autobusová zastávka u zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Nitě, provázky a tkaničky

3. - 7. třída ZŠ, říjen – duben, 180 minut, 30 žáků

Tvořivý program probíhá v interiéru a je zaměřený na zpracování textilních surovin jako je vlna a len. Společně s osobou z Perníkové chaloupky si zopakujeme postup od setí lnu po výrobu látky z něj. Naučíme se prát vlnu, tkát z ní, plstit ji za mokra i sucha. Vyzkoušíme si také kolíkové a hřebenové stávky. Vytvoříme lidský stav. Seznámíme se s domácími řemesly, které se textilem v minulosti zabývaly.

Brambory a kaše, to je strava naše

3. - 7. třída ZŠ, říjen - duben, 180 minut, 35 žáků

Program věnovaný tradiční horácké stravě. Žáci se dozvědí, co se dříve na Horácku jedlo, jak se to připravovalo a uchovávalo. Ochutnají různé odrůdy brambor. Připraví si bramborové placky, vlastnoručně je usmaží a sní s povidly. Nachystají a vyzkouší různé druhy kaší: jáhlovou, pohankovou, kukuřičnou. Porovnáme stravování dříve a nyní. Program probíhá v interiéru.

Dřevo voní

3. - 7. třída ZŠ, říjen - duben, 180 minut, 35 žáků

Program zaměřený na využití dřeva v tradiční vesnici. Žáci se seznámí s různými druhy dřeva a dřevěných výrobků. Pátrají ve vsi po dřevěných součástech staveb. Dozví se, z jakého dřeva se vyráběly lyže, sudy, hračky, hudební nástroje…a které dřevo se užívalo jen na topení. Vyzkouší si také pilku, nebozez a vrtačku, a pokud bude počasí přát, porazí stromek a nařežou ho na polínka. Program probíhá v areálu střediska i venku.

Krajíc s máslem

3. - 7. třída ZŠ, říjen - duben, 180 minut, 30 žáků

Program věnovaný domácímu zpracování obilí a mléka: mletí obilí, výroba placek, chleba, sýra, másla a tvarohu. A pak to všechno sníme. Seznámíme se také se souvisejícím pěstováním obilí, jeho sklizní a úpravou, s chovem dobytka na statku a získáváním živočišných surovin a využitím hospodářských zvířat. Program probíhá v interiéru.

Krajina a lidé, krajina a ptáci

4. - 7. třída ZŠ, duben – září, 180 minut, 30 žáků

Terénní vycházka s ornitologem vede po trase Krátká – Blatiny – Samotín – Krátká, která spojuje osídlení krajiny s výskytem různých ptačích druhů. Na krajinu se díváme očima krajináře, zemědělce, turisty i přírodovědce. Pozorujeme ji rámem obrazu i okuláry dalekohledu. V konkrétních místech hledáme konkrétní ptačí druhy, a když se nám poštěstí, zahlédneme čejky, ťuhýka nebo hýla rudého.

Kdo se bojí vodou jít?

4. - 7. třída ZŠ, duben – říjen, 180 minut, 30 žáků

Zeměpisné putování řekou Fryšávkou, které začíná nedaleko vesnice Kadov a přivede nás k Fryšavě pod Žákovou horou. Cestou se seznámíme s minulostí kraje, kdy v okolí stávaly milíře, těžila se a zpracovávala železná ruda, pracovaly sklárny. Říčku budeme vnímat také očima geografa a biologa, zjistíme, jak voda působí v krajině, prozkoumáme, co v ní i kolem ní žije a roste. Popřemýšlíme o vlivu člověka na čistotu vody a na vznik povodní. Čas budeme mít také na vodní zážitky a pátrání po kouscích strusky, která se zde ještě dá po staletích najít. Celý program probíhá ve vodě a v okolí vody.
Nutností pro absolvování programu jsou funkční holínky!

Lovci pokladů

4. - 9. třída ZŠ, celoročně, 180 minut, 45 žáků

Převážně zeměpisný program zájemcům o pohyb v terénu. Využijeme při něm nejrůznější druhy map, naučíme se postupovat podle azimutu, zaběhneme si orienťák a pomocí GPS přístrojů vyhledáme v okolí schránky s pokladem. Program probíhá v okolí Samotína, Blatin a Drátenické skály. Doporučujeme sportovní oblečení a obuv. Sportovní program, místo srazu je v sedle nad obcí Blatiny u památníku Radka Jaroše.

Co tu roste II

6. - 7. třída ZŠ, duben - červen, 180 minut, 35 žáků

Jarní terénní program věnovaný pestré květeně místních luk a strání. Podle klíčů si určíme i méně známé rostliny, ochutnáváme je a vaříme z nich, a pomocí rostlin tvoříme.
Vyhledáme léčivky a rostliny chráněné. Dozvíme se, jak a proč o louky pečovat. Naučíme se správně sbírat a ukládat léčivé rostlin. Zjistíme, jak by byl svět bez květů chudý, dotkneme se také rostlinné magie.

Seznamte se: Rašelina

6. - 9. třída ZŠ a SŠ , březen - listopad, 180 minut, 50 žáků

Pojďte a poslyšte jak "Viktorin, syn krále Jiřího, na miestě pustém a dielem zarostlém řečeném Darsko rybník vystavěl a 20 kop kapruov klášteru ždárskému dávati musel." Naše výprava zamíří do ještě dávnějších časů, do doby, kdy tajgu na Vysočině obývali losi a vlci a kdy po člověku nebylo ani vidu ani slechu. Vydáme se na výpravu Dářským rašeliništěm po proudu času, seznámíme se s borovicí blatkou, s rašelinnými loukami, ale také s těžbou poznamenanými lokalitami. Poznáme rašeliniště a jeho význam biologický, vodohospodářský a ekologický. Všechny naše smysly se mohou kochat touto krajinou drsnou a nehostinnou a zároveň pohádkově krásnou. Terénní exkurze za naturovou lokalitou, místo srazu Radostín (https://mapy.cz/s/1SCqO).

FOTKY Z PROGRAMŮ