Nahoru

Pro 1. stupeň základní školy

Výprava za betlémskou hvězdou

1. a 2. třída ZŠ, říjen – prosinec, 120 minut, 35 žáků

Předvánoční program spojený s putováním k jesličkám s dárky. Děti se seznámí s postavami z českého betléma, vyrobí si stádo oveček, ozdobí vánoční perník, připraví dárek pro Ježíška a putují s betlémskou hvězdou k jesličkám. Programem děti provázejí pastýři. Nejsou nutné přezůvky, ale je třeba teplejší oblečení do budovy. Pro děti i jejich doprovod jsou připraveny teplé nápoje. Program v interiéru starého statku.

Ten Vánoční čas

1. - 6. třída, listopad - prosinec, 180 minut, 45 žáků

Program zaměřený na tradiční horácké vánoce. Dělí se na tři části: adventní, štědrovečerní a betlémskou. Nejprve si připomeneme tradiční postavy horáckého adventu. Potom připravíme vánoční tabuli a ochutnáme některé polozapomenuté pokrmy. Večeři doplníme vánočním čarováním a předpovídáním budoucnosti. Na závěr se proměníme ve figurky z Betléma a zahrajeme si známou vánoční událost. Program probíhá v interiéru starého statku.

Jak to bylo o Velikonocích

1. - 6. třída, březen - duben, 180 minut, 45 žáků

Převážně tvořivý a zážitkový program, v jehož průběhu si vyrobíme některé tradiční velikonoční předměty, ale i novodobé připomínky jara, ochutnáme medové jidáše. Zamyslíme se nad významem Velikonoc jako jarních svátků, nejen křesťanských ale i pohanských. Vyneseme Morenu a zahrajeme si hry, které dříve patřily k životu venkovských dětí. Program probíhá v interiéru statku a jeho okolí.

Hmyzí rodina

2. - 5. třída ZŠ, březen – říjen, 180 minut, 40 žáků

Program probíhající v terénu i v areálu střediska je věnovaný bezobratlým, zvláště vodním organizmům, živáčkům na louce a v půdě. Děti se seznámí s obyvateli vodních toků a rybníčků. Objevují bezobratlé v zahradě i v půdě. Určují je podle klíčů, porovnávají a malují. Nechybí tvořivé aktivity a hry.

Co tu roste

2. – 5. třída ZŠ, duben – červen, 180 minut, 35 žáků

Poznáváme je, určujeme, hrajeme si s nimi a pomocí rostlin tvoříme. Seznámíme se s nejznámějšími léčivkami, vyrobíme si rostlinný parfém. Vybereme také nejkrásnější květiny a uspořádáme s nimi galerii v přírodě, vytvoříme květinový obličej. Květiny zapojíme také do abecedy a běžecké hry.

Na návštěvě u včelaře a bylinářky

2. - 7. třída ZŠ, celoročně, 180 minut, 30 žáků

Program věnovaný typickým činnostem lidí na venkově: včelaření a bylinkářství. Děti se seznámí s prací včelaře, života v úlu, s využitím včelích produktů a s významem včel pro přírodu. V další části pak s nejběžnějšími léčivými rostlinami, se způsobem jejich sběru, sušení a využití. V závěru se obě poloviny propojí při vaření bylinkového čaje a ochutnávce medového pečiva. Program probíhá v interiéru i terénu.

Bádáme v lese

3. –  5. třída ZŠ, celoročně, 180 minut, 40 žáků

Badatelsky terénní program v terénu i interiéru zaměřený na zkoumání a pozorování jednotlivých složek lesa. Děti si ve skupinách stanoví hypotézu, kterou následnými pokusy vyvrátí či potvrdí. A na společné závěrečné konferenci zhodnotí.

Jak se žilo - BLOKOVÝ PROGRAM

3. - 5. třída ZŠ, celoročně, délka 3 x 60 minut, 30 žáků

Program obsahuje 3 výukové programy (Nitě, provázky a tkaničky, Dřevo voní a Brambory a kaše), seznamuje žáky s běžným životem tradiční vesnice. Pokud si objednáte celý blokový cyklus v průběhu jednoho školního roku, je třetí program cenově zvýhodněn (220 Kč za celý blok/žák).

Louky u Černého lesa

3. - 7. třída ZŠ, duben – říjen, 180 minut, 30 žáků

Terénní program v okolí Konventského rybníka u Žďáru nad Sázavou. V průběhu dopoledne děti navštíví listnatý les, mokřad, rybník, meandry potoka i torzo černého lesa. V programu se střídají naučné, zážitkové, výtvarné i hravé aktivity, při kterých děti využijí nože, zrcadla, suché pastely či GPS navigační přístroje. V závěru se přírodovědný program propojí s geniem loci místa se Zelenou horou, cisterciáckým řádem a architektem Santinim. Terénní program, místo srazu autobusová zastávka u zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Nitě, provázky a tkaničky

3. - 7. třída ZŠ, říjen – duben, 180 minut, 30 žáků

Tvořivý program probíhá v interiéru a je zaměřený na zpracování textilních surovin jako je vlna a len. Společně s osobou z Perníkové chaloupky si zopakujeme postup od setí lnu po výrobu látky z něj. Naučíme se prát vlnu, tkát z ní, plstit ji za mokra i sucha. Vyzkoušíme si také kolíkové a hřebenové stávky. Vytvoříme lidský stav. Seznámíme se s domácími řemesly, které se textilem v minulosti zabývaly.

Brambory a kaše, to je strava naše

3. - 7. třída ZŠ, říjen - duben, 180 minut, 35 žáků

Program věnovaný tradiční horácké stravě. Žáci se dozvědí, co se dříve na Horácku jedlo, jak se to připravovalo a uchovávalo. Ochutnají různé odrůdy brambor. Připraví si bramborové placky, vlastnoručně je usmaží a sní s povidly. Nachystají a vyzkouší různé druhy kaší: jáhlovou, pohankovou, kukuřičnou. Porovnáme stravování dříve a nyní. Program probíhá v interiéru.

Dřevo voní

3. - 7. třída ZŠ, říjen - duben, 180 minut, 35 žáků

Program zaměřený na využití dřeva v tradiční vesnici. Žáci se seznámí s různými druhy dřeva a dřevěných výrobků. Pátrají ve vsi po dřevěných součástech staveb. Dozví se, z jakého dřeva se vyráběly lyže, sudy, hračky, hudební nástroje…a které dřevo se užívalo jen na topení. Vyzkouší si také pilku, nebozez a vrtačku, a pokud bude počasí přát, porazí stromek a nařežou ho na polínka. Program probíhá v areálu střediska i venku.

Krajíc s máslem

3. - 7. třída ZŠ, říjen - duben, 180 minut, 30 žáků

Program věnovaný domácímu zpracování obilí a mléka: mletí obilí, výroba placek, chleba, sýra, másla a tvarohu. A pak to všechno sníme. Seznámíme se také se souvisejícím pěstováním obilí, jeho sklizní a úpravou, s chovem dobytka na statku a získáváním živočišných surovin a využitím hospodářských zvířat. Program probíhá v interiéru.

Krajina a lidé, krajina a ptáci

4. - 7. třída ZŠ, duben – září, 180 minut, 30 žáků

Terénní vycházka s ornitologem vede po trase Krátká – Blatiny – Samotín – Krátká, která spojuje osídlení krajiny s výskytem různých ptačích druhů. Na krajinu se díváme očima krajináře, zemědělce, turisty i přírodovědce. Pozorujeme ji rámem obrazu i okuláry dalekohledu. V konkrétních místech hledáme konkrétní ptačí druhy, a když se nám poštěstí, zahlédneme čejky, ťuhýka nebo hýla rudého.

Kdo se bojí vodou jít?

4. - 7. třída ZŠ, duben – říjen, 180 minut, 30 žáků

Zeměpisné putování řekou Fryšávkou, které začíná nedaleko vesnice Kadov a přivede nás k Fryšavě pod Žákovou horou. Cestou se seznámíme s minulostí kraje, kdy v okolí stávaly milíře, těžila se a zpracovávala železná ruda, pracovaly sklárny. Říčku budeme vnímat také očima geografa a biologa, zjistíme, jak voda působí v krajině, prozkoumáme, co v ní i kolem ní žije a roste. Popřemýšlíme o vlivu člověka na čistotu vody a na vznik povodní. Čas budeme mít také na vodní zážitky a pátrání po kouscích strusky, která se zde ještě dá po staletích najít. Celý program probíhá ve vodě a v okolí vody.
Nutností pro absolvování programu jsou funkční holínky!

Lovci pokladů

4. - 9. třída ZŠ, celoročně, 180 minut, 45 žáků

Převážně zeměpisný program zájemcům o pohyb v terénu. Využijeme při něm nejrůznější druhy map, naučíme se postupovat podle azimutu, zaběhneme si orienťák a pomocí GPS přístrojů vyhledáme v okolí schránky s pokladem. Program probíhá v okolí Samotína, Blatin a Drátenické skály. Doporučujeme sportovní oblečení a obuv. Sportovní program, místo srazu je v sedle nad obcí Blatiny u památníku Radka Jaroše.

FOTKY Z VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ