Nahoru

Pro 1. stupeň základní školy

Zimní stopovaná - NOVINKA

MŠ + 1. roč. ZŠ, listopad – únor, 120 min, 30 dětí

Stopavání zvířat je nejlepší v zimě, kdy je příroda pokrytá sněhem. Pojďte s námi  objevit život v zimě některých zvířat 
ze Žďárských vrchů. Program je propojený s expozicí.

Broučci – NOVINKA

MŠ + 1. roč. ZŠ, květen – září, 120 min, 30 dětí

Program věnovaný drobné lesní žouželi, zvláště pak světluškám. Program je propojený s expozicí a jeho součástí je také divadélko s Karafiátovými broučky.

Výprava ke studánkám

MŠ + 1. roč. ZŠ / květen – září, 120 min, 50 dětí

Malé putování ke studánkám Barborka a Vitulka. Seznámení se s pramínky a malou vodou ve Žďár­ských vrších. Děti potkají vodní bytosti, na některé si zahrají. Vyzkouší si několik pokusů s vodou a se­známí se s tím, proč to bez vody nejde. Místo srazu po domluvě.

Ptáčkové

MŠ + 1. třída ZŠ,  celoročně, 120 min., 30 dětí

Program zaměřený na naše nejznámějších ptáčky, propojený s expozicí. Průvodcem je skorec vodní, který představí své příbuzné od vody, z lesa i z louky.

Na skládce s Hodanem a Hubertem

MŠ + 1. třída ZŠ, celoročně, 120 min, 25 dětí

Program věnovaný nejen třídění odpadů, děti si zopakují jak třídit, popřemýšlí, co z odpadů se dá využít jinak a jak nakládat s bioodpadem. Společně si vyrobí do třídy vermikompostér a naučí se o něj starat. S programem přijedeme i za vámi do školky.

Výprava za betlémskou hvězdou

MŠ + 1. ZŠ , listopad - prosinec, 120 minut, 35 dětí

Předvánoční program spojený s putováním k jesličkám s dárky. Děti se seznámí s postavami z českého betléma, vyrobí si stádo oveček, ozdobí vánoční perník, připraví dárek pro Ježíška a putují s betlém­skou hvězdou k jesličkám. Programem děti provázejí pastýři.

Nejsou nutné přezůvky, ale je třeba teplejší oblečení do budovy - program probíhá na starém statku. Pro děti i jejich doprovod jsou připraveny teplé nápoje.

Setkání s lesem

MŠ, 1. třída ZŠ, duben – říjen, 180 minut, 40 žáků

Lesní program, kterým děti provede veverka Zrzečka a sojka hlídačka. Program je zaměřen na poznávání lesa všemi smysly. Kromě malého množství informací nabídneme dětem také drobné lesní hry, a další aktivity. Děti se seznámí s rostlinnými i živočišnými obyvateli lesa. Terénní program, místo srazu lesní parkoviště u obce Blatiny (https://mapy.cz/s/1SyEG)

 


Kůrovec za to nemůže I.

2. – 5. tř. ZŠ / duben - říjen, 180 min, 35 dětí

Lesy na Vysočině nám mizí před očima. Co je příčinou? Děti prostřednictvím hry a zkoumání lesa vy­řeší tuto otázku. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá celý v terénu a koná se za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Breberky kolem nás

2. – 5. roč. ZŠ / duben – říjen, 180 minut, 40 žáků

Program probíhající v terénu i v areálu střediska je věnovaný bezobratlým, zvláště vodním organizmům, živáčkům na louce a v půdě. Děti se seznámí s obyvateli vodních toků a rybníčků. Objevují bezobratlé v zahradě i v půdě. Určují je podle klíčů, porovnávají a malují. Nechybí tvořivé aktivity a hry.


Bádáme v přírodě

3. – 6. roč. ZŠ / duben - říjen, 180 minut, 40 žáků

Badatelsky terénní program v terénu i interiéru zaměřený na zkoumání biotopů vody, louky, lesa. Děti si ve skupinách stanoví hypotézu, kterou následnými pokusy vyvrátí či potvrdí. A na spo­lečném závěrečném sympoziu zhodnotí.


Lovci pokladů

4. – 7. roč. ZŠ / duben - říjen, 180 minut, 45 žáků

Převážně zeměpisný program zájemcům o pohyb v terénu. Využijeme při něm nejrůznější druhy map, naučíme se postupovat podle azimutu, zaběhneme si orienťák a pomocí GPS přístrojů vyhledáme v okolí schránky s pokladem. Program probíhá v okolí Samotína, Blatin a Drátenické skály. Doporuču­jeme sportovní oblečení a obuv. Sportovní program, místo srazu je v sedle nad obcí Blatiny u památní­ku Radka Jaroše.


Seznamte se: Divočina – Novinka

2. – 3. ročník ZŠ, celoročně, 120 minut, 45 žáků

Dokážeme ještě u nás najít opravdovou divočinu? Čím se divočina lišila od dnešní přírody? Kam se poděla velká zvířata, která zde kdysi žila. Program je propojen s expozicí Domu přírody.


Seznamte se: Rašelina

4. – 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ / květen - říjen, 180 minut, 50 žáků

Pojďte a poslyšte jak „Viktorin, syn krále Jiřího, na miestě pustém a dielem zarostlém řečeném Dar­sko rybník vystavěl a 20 kop kapruov klášteru ždárskému dávati musel.“ Naše výprava zamíří do ještě dávnějších časů, do doby, kdy tajgu na Vysočině obývali losi a vlci a kdy po člověku nebylo ani vidu ani slechu. Vydáme se na výpravu Dářským rašeliništěm po proudu času, seznámíme se s borovicí blat­kou, s rašelinnými loukami, ale také s těžbou poznamenanými lokalitami. Poznáme rašeliniště a jeho význam biologický, vodohospodářský a ekologický. Všechny naše smysly se mohou kochat touto krajinou drsnou a nehostinnou a zároveň pohádkově krásnou. Terénní exkurze za naturovou lokalitou, místo srazu Radostín (https://mapy.cz/s/1SCqO).


 

Ten vánoční čas

1. – 6. roč. ZŠ / listopad - prosinec, 180 minut, 45 žáků

Program zaměřený na tradiční horácké vánoce. Dělí se na tři části: adventní, štědrovečerní a betlém­skou. Nejprve si připomeneme tradiční postavy horáckého adventu. Potom připravíme vánoční tabuli a ochutnáme některé polozapomenuté pokrmy. Večeři doplníme vánočním čarováním a předpovídá­ním budoucnosti. Na závěr se proměníme ve figurky z Betléma a zahrajeme si známou vánoční udá­lost. Program probíhá v interiéru starého statku.


Jak to bylo o Velikonocích

2. – 6. roč. ZŠ / březen - duben, 180 minut, 45 žáků

Převážně tvořivý a zážitkový program, v jehož průběhu si vyrobíme některé tradiční velikonoční před­měty, ale i novodobé připomínky jara, ochutnáme medové jidáše. Zamyslíme se nad významem Veli­konoc jako jarních svátků, nejen křesťanských ale i pohanských. Vyneseme Morenu a zahrajeme si hry, které dříve patřily k životu venkovských dětí. Program probíhá v interiéru statku a jeho okolí.


Dědečkovy včely a babiččiny bylinky

3. – 6. roč. ZŠ / celoročně, 180 minut, 30 žáků

Program věnovaný typickým činnostem lidí na venkově: včelaření a bylinkářství. Děti se seznámí s pra­cí včelaře, života v úlu, s využitím včelích produktů a s významem včel pro přírodu. V další části pak s nejběžnějšími léčivými rostlinami, se způsobem jejich sběru, sušení a využití. V závěru se obě polo­viny propojí při vaření bylinkového čaje a ochutnávce medového pečiva. Program probíhá v interiéru i terénu.


Nitě, provázky a tkaničky

3. – 6. roč. ZŠ / celoročně, 180 minut, 30 žáků

Tvořivý program probíhá v interiéru a je zaměřený na zpracování textilních surovin jako je vlna a len. Společně s osobou z Perníkové chaloupky si zopakujeme postup od setí lnu po výrobu látky z něj. Na­učíme se prát vlnu, tkát z ní, plstit ji za mokra i sucha. Vyzkoušíme si také kolíkové a hřebenové stáv­ky. Vytvoříme lidský stav. Seznámíme se s domácími řemesly, které se textilem v minulosti zabývaly.

 

FOTKY Z VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ