Nahoru

Bahna - les pro samovolný vývoj

Lesy v CHKO Litovelské Pomoraví jsou z pohledu ochrany přírody různé kvality. Máme zde málo hodnotné smrkové zbytky, ale i cenné lužní lesy, z nichž ty nejlepší jsou chráněny jako rezervace. Nedaleko Šargouna  (asi 400 m) se nachází rezervace Litovelské luhy. Ta je ukázkou těch nejhodnotnějších starých lužních lesů, jak se nám zachovaly z minulosti. Na jaře porůstá kobercem sněženek a bledulí, později medvědím česnekem a nakonec v létě kopřivami a čistcem lesním.

Porosty_cesneku

V tomto lese se po dlouhé období intenzivně hospodařilo a les byl mnohokrát pokácen. Koncem 18 století zde byly pařeziny – porosty mladých stromů těžené jako palivové dřevo, které z pařezů opět rychle dorůstaly. V pařezinách obvykle vyrůstalo i několik velkých dubů tzv. výstavků. Ty poskytovaly cenné dřevo, které bylo využíváno hlavně ve stavebnictví či truhlářství. Výstavky měly svůj podíl i na další přirozené obnově lesa.

Dnes zde najdete vzrostlý přírodě blízký les s více lesními etážemi. Jsou tu velké duby, jejichž nízko nasazené větve svědčí o tom, že dříve stávaly samostatně. Nebo také dožívající břízy, které vyrostly na pasece po tom, co byl porost naposledy pokácen. Mladší stromy na mnoha místech chybí, protože vysoké stavy zvěře jim nedovolují odrůst. Na zemi je však neobvykle velké množství mrtvého dřeva, které je důležité pro život mnoha specifických hub, rostlin i živočichů.

Bledule

V delším časovém období je plán ponechat les samovolnému vývoji. Předtím než se tak stane, vysadíme do lesa některé další dřeviny např. jilmy, které dnes chybějí.