Nahoru

O domu přírody

Cílem Domu přírody Litovelského Pomoraví je poskytnout veřejnosti smysluplný, pochopitelný a fungující celek o ekologicky nejcennější lokalitě v regionu.

Záměr vybudovat Dům přírody v Horce nad Moravou vznikl v roce 2008. Statutární město Olomouc do společného projektu vložilo svůj nízkoenergetický dům, který provozuje od roku 2007 Centrum ekologických aktivit města Olomouce - Sluňákov o.p.s.  Podle původního záměru 7 bran k tajemstvím přírody Litovelského Pomoraví se AOPK ČR zavázala zrealizovat na rozloze 15 ha vnější expozici Domu přírody v Horce nad Moravou a dále zrekonstruovat objekt terénní stanici Šargoun u Litovle na informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví.

Vlastní realizace proběhla v letech 2012–2014 a byla spolufinancována z prostředků Evropské unie – fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Původní idea Michala Bartoše https://www.youtube.com/watch?v=UOx04j8Upxk, ředitele Sluňákova o.p.s., který environmentální osvětu spojuje s výtvarníky, filozofy, biology, ekonomy, sociology, ale i s poutníky a vizionáři, se stala základem projektu  Dům přírody Litovelského Pomoraví

Investorem DPLP je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, provozovatelem Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.