Nahoru

Genius pocit: Dům přírody Litovelského Pomoraví, park Nové Zámky a křížová cesta v Rudě

Genius pocit: Dům přírody Litovelského Pomoraví, park Nové Zámky a křížová cesta v Rudě

Termín: 18. dubna 2015 od 08:00 do 16:00
Místo: Dům přírody Litovelského Pomoraví

Výlet autobusem z Horky se třemi zastaveními v místech ovlivněných člověkem. Sraz v 8:00 před nízkoenergetickým domem (Sluňákov) v Horce nad Moravou. Nutno se přihlásit do 10. 4. na emailu jana.vyhnakova(zavináč)slunakov.cz, případně na tel. 585 378 345.

1: Dům přírody Litovelského Pomoraví jako galerie v přírodě s uměleckými díly Františka Skály (Rajská zahrada), Miloše Šejna (Sluneční hora), Miloslava Fekara (Lesní chrám) a Marcela Hubáčka. Investorem akce byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR z grantových zdrojů (EU). Komponovaná krajina o vztahu člověka a přírody (světa). Průvodcem bude Michal Bartoš – autor interpretace krajiny v podobě Domu přírody LP.
2: Romantický park v Nových Zámcích. Tento anglický park na přelomu 18. a 19. století vystavěli Lichtensteinové. Podoba parku vznikla podle záměru stejných tvůrců, kteří vytvářeli také známější a rozsáhlejší park v Lednicko-Valtickém areálu. Přestože byl park u Nových Zámků drobnější a je také méně zachovalý, každého návštěvníka překvapí, s jakou silou romantické stavby dodnes působí. Procházka po tomto areálu patří i dnes k největším zážitkům pří putování jedinečnou přírodou Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Průvodcem bude Přemysl Heralt (vedoucí Domu přírody Litovelského Pomoraví).
3: Křížová cesta v Rudě. Ruda Železná, náležející od roku 1597 ke královskému městu Uničovu, velmi prosperovala díky zdejším stříbrným, zlatým a železným dolům. Na dobré úrovni bylo i místní zemědělství, které společně s těžbou uživilo 900 rudských obyvatel. V době největšího rozmachu obce započal zakladatel kostela s výstavbou další církevní stavby - křížové cesty. Budování pískovcových sousoší, představujících čtrnáct zastavení, bylo zahájeno roku 1760. Jde o pískovcové sochy završené do tvaru srdce, v němž jsou velmi detailně propracované výjevy z poslední cesty Ježíše Krista. Dvanácté zastavení, sousoší v nadživotní velikosti, stojí na vrcholu kopce Křížový vrch (589 m n. m.), odkud je skutečně výjimečný kruhový výhled na úrodnou rovinu Hané. Nádherná křížová cesta však naštěstí přežila všechny pohromy dvou století své existence bez větší újmy a mohla být roku 1963 prohlášena státní kulturní památkou. Průvodcem bude Jakub Potůček (Národní galerie Praha).