Nahoru

Ekologické dny Olomouc - EDO 2022 BUBLI*fuck

Ekologické dny Olomouc - EDO 2022 BUBLI*fuck

Termín: 16. září 2022 — 9. října 2022
Místo: Dům přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou

32. ročník společné porady o našem světě.

Pobyt a komunikace v uzavřených bublinách propojeného světa.

EDO 2022 / BUBLI*fuck
 
16. 9. – 9. 10. 2022
 
32. ročník společné porady o našem světě
 
POBYT A KOMUNIKACE V UZAVŘENÝCH BUBLINÁCH PROPOJENÉHO SVĚTA
Lze aktuálně ve veřejném prostoru plném názorových střetů vzájemně nesmiřitelných skupin komunikovat zásadní otázky dneška?
 
Umíme v éře nastupující umělé inteligence rozlišit podstatné od méně významného?
 
Nemění svět počítačů významy způsobem, v němž organická zkušenost člověka se světem začíná ztrácet smysl?
 
Lze problémy s ohrožením přírody řešit na základě vědecké specializace, … co s laiky? … co s odpírači environmentální krize?
 
Má osobní, žitá zkušenost s přírodním světem v lidském měřítku ještě nějaký podstatný význam pro poznání světa v éře statistických modelů, nanotechnologií a fotografií černých děr?
 
EDO 2022 nabízí prostor, kde bubliny praskají, spory jsou východiskem pro nacházení porozumění, pro hledání souvislostí, kde pečujeme ve společné poradě o smysl našich snah o bližší sepětí člověka a přírody (krajiny).
 
Pro aktuální informace sledujete web www.ekologickednyolomouc.cz