Nahoru

Den snů v živelné krajině

Den snů v živelné krajině

Termín: 18. dubna 2015 od 10:00 do 19:00
Místo: Dům přírody Litoveljavascript:vizus.cms.dialog.open('/cms/index.php?cmd=cms%3Adialog.lského Pomoraví

Autoři expozice Domu přírody čekají na návštěvníky společně se svými přáteli, aby je potěšili programem snů. Dopoledne komentované prohlídky areálu Domu přírody.

9.30 a 11.00
Komentované prohlídky areálu Domu přírody Litovelské Pomoraví zdarma. Se vstupem do nitra Rajské zahrady Františka Skály a Sluneční hory Miloše Šejna.

14.30–19.00
Tvořivá cesta snění
Domem přírody Litovelského Pomoraví pro veřejnost.
Expozice Domu přírody Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou s uměleckými díly Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Fekara a Marcela Hubáčka otevřená veřejnému společnému snění. Všichni autoři čekají na návštěvníky společně se svými přáteli, aby je potěšili programem snů. Program vznikne jejich živelným setkáním a několikadenním pobytem na místě. Sraz všech snivců ve 14:30 u vchodu do nízkoenergetického domu.
Putování obohatí svou přítomností a tvorbou:
v Rajské zahradě František Skála a Scott Macleod (USA): O času, věku, křehkosti života, přírodních cyklech v planetárním systému.
v Lesním chrámu Miloslav Fekar
ve Sluneční hoře Miloš Šejn, Thora Solveig Bergsteinsdottir (Island): Body and Movement a Liv Nome (Norsko): hudební vystoupení inspirované rituály v přírodě s videoinstalací.
u Ohniště Zlaté spirály Marcel Hubáček: Malý ohňový obřad
.

 
Den snů se koná jako doprovodný program výstavy AENIGMA / ANTHROPOSOFICKÉ UMĚNÍ (19. 3. – 2. 8. 2015 Muzeum umění Olomouc / Trojlodí). Program je živelný a předpokládá se možnost jeho proměn v prostoru i čase