Nahoru

Oslavili jsme den mokřadů vycházkou k Žehrovce u Zámostí

Oslavili jsme den mokřadů vycházkou k Žehrovce u Zámostí

4. únor 2020

Jak jsme se chovali k mokřadům a vodním tokům v minulosti a v jakém stavu se nacházejí dnes? Co to v důsledku znamená pro krajinu a člověka? O tom jsme si vyprávěli při vycházce do polí a luk v okolí Zámostí v rámci exkurze ke dni mokřadů. Účastníků bylo celkem 11. Zlatou tečku za exkurzí nám udělala návštěva Tučkova větráku (vlastnoručně postaveného větrného mlýna z roku 2018).

/Dům přírody/ 001 Povídání o odvodňovacích zařízeních (drenážní trubka).

/Dům přírody/ 002 Procházíme okolo odvodňovacího kanálu.

/Dům přírody/ 003 Povídání o odvodňovacích zařízeních (odvodňovací kanál).

/Dům přírody/ 004 Povídání o Sedmihorských mokřadech.

/Dům přírody/ 005 Povídání o Sedmihorských mokřadech.

/Dům přírody/ 006 Pozorovali jsme čejku chocholatou.

/Dům přírody/ 007 Pohled do skruže v polích.

/Dům přírody/ 008 Povídání o regulovaném toku Žehrovky.

/Dům přírody/ 009 Nefunkční zpevňovací kláda regulované Žehrovky.

/Dům přírody/ 010 Tučkův větrák.

/Dům přírody/ 011 Tučkův větrák.