Nahoru

Ohlédnutí za exkurzí Za pískovcovým fenoménem Podtroseckých údolí

Ohlédnutí za exkurzí Za pískovcovým fenoménem Podtroseckých údolí

19. duben 2019

Při příležitosti Světového dne vody uspořádal pro širokou veřejnost Dům přírody Českého ráje další a opět úspěšnou již 5. exkurzi "Za pískovcovým fenoménem Českého ráje"! V sobotu 23.3. jsme se tentokrát vydali do PR Podtrosecká údolí. Zúčastnilo se celkem 40 účastníků! 8 hodinová desetikilometrová trasa nás provedla malebnými údolími pod Troskami a jejich zákoutími...

Při příležitosti Světového dne vody uspořádal pro širokou veřejnost Dům přírody Českého ráje další a opět úspěšnou již 5. exkurzi "Za pískovcovým fenoménem Českého ráje"!
V sobotu 23.3. jsme se tentokrát vydali do PR Podtrosecká údolí.

Provázeli nás archeolog a speleoantropolog Petr Jenč, geolog, hydrogeolog a karsolog Jiří Bruthans, ekoložka a botanička Lenka Šoltysová a ornitolog Vojtěch Šťastný.

Účastníci měli během 8 hodinové cesty, při níž ušli 10 km, možnost dozvědět se nejnovější poznatky z geologických, archeologických a přírodovědných výzkumů i zajímavé informace o živé přírodě a její ochraně v této lokalitě! Sešlo se nás 40 účastníků.

Během cesty jsme měli možnost zažít či poznat mimo jiné:
- transfer obojživelníků s ukázkou jednotlivých zástupců na hrázi rybníka Vidlák
- unikátní závrty v hruboskalských kvádrových pískovcích na Bohuslavi, vyprávění o jejich vzniku a ochraně, ale také o pohybu podzemních vod v pískovcích na příkladě lomu Střeleč
- historickou stezku z Bohuslavi do údolí, kde v historii docházelo k těžbě pískovce
- vyprávění o drozdu brávníkovi, obyvateli borů a dalších nejen zpěvných ptácích v oblasti
- seznámení se stářím rašelinišť a jejich pylovém záznamu (aneb co v oblasti Želejovského údolí rostlo posledních 12 tisíc let)
- o zakládání rybníků v 15. a 16. století a jejich historickém a přírodním dědictví
- představení neuvěřitelných poznatků z výzkumů vzniku skalních převisů, hřibů, sloupků a tzv. skalních kanců 
- jaké louky máme v Podtroseckých údolích a jaký management se na nich provádí
- o historii a vývoji historické komunikace z Krčkovic k Věžáku od pozdního středověku do současnosti
- povídání o nejnovějších výzkumech vzniku skalního mikroreliéfu na příkladě voštin a vzniku povrchových krust na pískovci
- pokusy se střelečským pískovcem, kde si i děti měly možnost vyzkoušet jak funguje tlak v pískovci, který dává vzniku jednotlivým tvarům
- o vzniku pramenných vývěrů na dně údolí aneb o cestě vody krajinou (v případě pramenů pod Hrádkem 35 km za den)
- jak byla a nebyla osídlená oblast plošiny Semín a k teorii tzv. keltského oppida
- využívání skalních převisů a jeskyní člověkem od loveckého pravěku do novověku
- že pestrost biotopů v těchto údolích díky jejich vertikální členitosti a aspektu jednak kumulace vody a vlhkosti v údolích, jednak suchu a teplu na skalách, je velká, jsme si ukázali na příkladu prostoru rybníka Krčáku a přilehlého hřebínku a slatiniště 
- večerní přelet 4 jeřábů popelavých nad rybníkem Krčák 
- vyprávění o důležitosti mokřadů v krajině a negativních vlivech člověka na ně v minulosti
...a přesun za šera zpět na parkoviště u Vidláku.

Děkujeme za hojnou účast, počasí že přálo a těšíme se moc na další setkání!

Fotografie z exkurze najdete na následujícím odkaze:

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/fotogalerie/za-piskovcovym-fenomenem-podtroseckych-udoli/

 

*