Nahoru

IX. ročník Mezinárodního dne archeologie v Českém ráji

IX. ročník Mezinárodního dne archeologie v Českém ráji

1. listopad 2022

Během oslav IX. ročníku Mezinárodního dne archeologie v České republice se uskutečnilo 61 různých akcí pro veřejnost - a jedna z nich přímo v Českém ráji!

 

  • 59 míst v celé ČR
  • 61 archeologických akcí různého typu pro veřejnost
  • 51 archeologických institucí nebo jednotlivců v roli pořadatele
  • několik tisícovek účastníků všeho věku

To je statistika letošního ročníku Mezinárodního dne archeologie v České republice!

Archeolog a specialista na pískovcový fenomén Petr Jenč připravil pro zájemce o tento vědní obor exkurzi na pravěkém výšinném sídlišti a hradišti Hrada a Klamorna na Mužském v Českém ráji.

V neděli 23. října 2022 se sešlo u turistického rozcestníku Dneboh - Kavčina na dvě desítky nadšenců. Ranní mlha postupně ustupovala a tak vystřídaly její bílý opar barvy podzimu. Zkušený průvodce Petr Jenč si připravil pro účastníky okruh dlouhý 3,5 km, během kterého společně objevovali běžnému turistovi skrytou historii zapsanou do pískovce.

Pravěké výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna, na jehož okrajových skalních blocích vznikly ve vrcholném středověku opevněná strážní sídla, původně tvořilo jeden celek. Památkově chráněný areál dnes patří mezi nejvýznamnější archeologické lokality Čech s bohatými doklady osídlení během posledních deseti tisíc let.

Pozornost byla věnována také postupnému objevování této lokality a jejímu zpřístupnění veřejnosti, která navštěvuje lokalitu více jak 100 let. Vysoká návštěvnost této lokality však vedla k její devastaci a uzavření. Avšak v současnosti je již zpracováván projekt nového zpřístupnění památky.

Zájem a zvědavost návštěvníků letošní exkurze byli tak velké, že se akce nakonec protáhla o celou jednu hodinu, a tak strávili účastníci na trase dlouhé 3,5 km celkem 6 hodin. A proč taky ne? Pohybu v přírodě s poznáním a poučením nakonec přálo i počasí a krásných 15°C.

Díky letošnímu ročníku opět přibylo lidí, kteří o něco lépe chápou, proč je archeologické dědictví tak cenné, nenahraditelné, jedinečné a fascinující! 

Byli jste u toho? Podívejte se na fotografie pořízené během akce!

Zajímají vás další archeologické akce? Sledujte facebookové stránky Mezinárodního dne archeologie a buďte v obraze!

03 P1150505