Nahoru

Co nabízí Dům přírody Bílých Karpat ?

Od září 2021 budujeme moderního návštěvnického střediska pro CHKO Bílé Karpaty a přilehlé Pomoraví. Dům přírody Bílých Karpat vznikne ve Veselí nad Moravou na náměstí Bartolomějském a na ulici Kožešnická.

 • přítažlivou formou chceme seznámit veřejnost s přírodními zajimavostmi tohoto území
 • nosným prvkem bude trvalá interaktivní expozice v interiéru a exteriéru

Co uvidíte v expozici

 • kromě celosvětově proslulých luk s pestrou škálou orchidejí a motýlů zavítá návštěvník do lesů a do podzemí, kde mu bude představen život v půdě a oběh vody v krajině s návody, jak ji v ní zadržet

návrh expozice

Co nabídneme lidem

 • prohlídky expozice samostatně i s průvodcem
 • shlédnutí několika filmů o přírodě tohoto regionu
 • informace o turistických zajímavostech
 • průvodcovské služby a exkurze po Bílých Karpatech a Pomoraví
 • výukové programy pro školy a veřejnost
 • přednášky s přírodovědnou tématikou
 • teambuldingové akce v přírodě
 • obchůdek s regionálními produkty, publikacemi, suvenýry, propagačními materiály, mapami aj.
 • mimoškolní aktivity pro děti a mládež

návrh nového domu

Financování

 • projekt byl podán do výzvy Operačního programu životního prostředí a byla nám schválena dotace ve výši 85 % z celkové předpokládané částky 85 mil. Kč
 • na kofinancování projektu máme schválený příspěvek od Jihomoravského kraje ve výši 10 mil. Kč a z Města Veselí nad Moravou ve výši 3 mil. Kč

návrh domu z náměstí

Hledáme sponzory

Bohužel stavba domu přírody přišla v nepříznivé „koronavirové a válečné“  době. I když se nám podařilo získat finance ze státního, městského či krajského rozpočtu, stále hledáme sponzory na dofinancování výstavby domu přírody. Byli bychom vděčni, kdyby se našel někdo, kdo by nám v této ekonomicky nepříznivé době pomohl s financováním.

Budeme rádi za jakoukoliv částku, kterou zašlete na účet našeho spolku Českého svazu ochránců přírody. Číslo účtu: 1442785399/0800 Kč, v.s.: 3333.