Nahoru

Dům přírody Bílých Karpat - zachraňujeme historické městské opevnění

Dům přírody Bílých Karpat - zachraňujeme městské opevnění

14. duben 2022

Součástí výstavby Domu přírody Bílých Karpat je i záchrana a oprava městského opevnění z 15. století

Dům přírody Bílých Karpat seznámí návštěvníky s chráněnou krajinnou oblastí Bílé Karpaty a Pomoravím a přilehlím okolím Veselí nad Moravou, jejich přírodním a kulturním dědictvím národního významu. Kromě světově proslulých luk s pestrou škálou orchidejí a motýlů bude moci návštěvník zavítat do místních lesů či pralesu, také zde bude moci objevit podzemí, život v půdě a její zákonitosti.

Mezi velmi atraktivní pro místní obyvatele bude možnost vidět pozůstatky městského opevnění z 15. století. Toto opevnění vymezovalo město Veselí nad Moravou po Bartolomějské náměstí, kde jsou dodnes patrny zbytky tohoto opevnění. Městské opevnění je dokladem středověké fáze vývoje města a má velkou historickou a kulturní hodnotu. Hradby měly výšku cca 6 - 8 metrů, bohužel vlivem historické činnosti se zjistilo, že hradby jsou v mnohem horším stavu, než se předpokládalo. Největší problém při sanaci hradební zdi tvoří její spodní část, která je vystavěna z nepálených cihel – kotovic.

Taktéž se zjistilo, že základy jsou 1 m nad budoucím upraveným terénem. V minulosti totiž majitelé přistavěných domků podkopali základy městských hradeb.

Bohužel v prosinci 2021 po demolici jednoho rodinného domu v ulici Kožešnická došlo ke zřícení části hradební zdi z důvodu velmi špatného stavu. Taktéž z tohoto důvodu byla pozastavena výstavba opěrných pilířů. Na stavbu byl povolán statik a zástupci památkářů. Rozhodlo se o snížení hradební zdi v místě zřícení na maximální výšku 1,5 metru (od Bartolomějského náměstí) z důvodu bezpečnosti.

V průběhu zimního období proběhlo snižení hradební zdi na požadovanou výšku. Část hradební zdi zůstane v původní výšce cca 6 m a bude se postupně snižovat dle návrhu projektanta na výšku 1,5 m. Výšku cca 6 metrů si bodou moci návštěvníci vychutnat v plánované venkovní zahradě v pohledu od řeky Moravy.

V rámci záchrany městského opevnění jsou již vystavěny 4 zpevňující pilíře ze strany od Moravy a další 1 pilíř bude vystavěn na dvorku, které mají sloužit ke stabilitě hradební zdi.

DSC_1964

městské opevnění po zbourání RD 57

DSC_1965

městské opevnění po zbourání RD 55

DSC_2242

stavění opěrných pilířů

DSC_3170

velmi špatný stav hradební zdi

DSC_2412

zřícení části hradební zdi

DSC_2858

probíhají práce na snížení městského opevnění z důvodu bezpečnosti

Rádi bychom vybudovali toto moderní návštěvnické středisko Dům přírody Bílých Karpat, jehož součástí bude i městské opevnění, o kterém téměř nikdo nemá povědomí. Toto opatření je samožrejmě velmi finančně nákladné a není celé hrazeno z prostředků dotace OPŽP.