Nahoru

Dům přírody Bílých Karpat - průběh bouracích prací

Dům přírody Bílých Karpat - průběh bouracích prací

12. duben 2022

Přes veškeré problémy, které nás provází při budování domu přírody, pokračujeme neustále dopředu. V současné době máme téměř hotovy všechny bourací práce a teď už bychom měli konečně začít stavět.

Výstavbu Domu přírody Bílých Karpat připravujeme již od roku 2016. Na Bartolomějském náměstí bude zrekonstruována stávající budova - Objekt „A“, která bude navazovat na ulici Kožešnickou, kde bude vystavěn nový objekt „B“. Nová stavba je ukázkovým nízkoenergetickým objektem v pasivním typu, bude využívat dešťovou vodu, solární energii a na místo klasické krytiny bude mít zelenou střechu. Zelená střecha se v posledních letech objevuje jako atraktivní prvek moderní architektury. Je to osvědčený způsob jak zpříjemnit mikroklima ve městě tím, že na střeše bude růst vegetace - záhon se sukulenty.

Objekt A

Se stavebními úpravami objektu A se začalo v září 2021. Na podzim 2021 se vybourala okna a příčky. V zimě se započalo s demolicí střechy, odstraněním stávajících podlah a omítek. Všechny stěny byly zpevněny několika piloty, aby unesly další zátěž a navýšení o jedno patro.

DSC_3123 DSC_3152
DSC_3142 DSC_3125
DSC_3277 DSC_3097
DSC_3074 - 450x300 DSC_3020 - 450x300

Objekt B

V říjnu 2021 proběhla demolice dvou rodinných domků na ulici Kožešnická, č.p. 55 a 57. Přes zimu se prováděly výkopové práce a nyní na jaře 2022 se připravují stavební základy pro objekt B. Máme již postavenou opěrnou torkretovou zeď (stříkaný beton) v místě, kde bude umístěna stavba. Dále máme vystavěno 6 opěrných sloupů, které zpevňují hradební zeď.

DSC_1952 DSC_2098 - 1500x1000
DSC_3158 DSC_3162
DSC_3258 DSC_3248

Tak jako na každé stavbě i zde se objevují problémy, se kterými nikdo nemohl počítat či předvídat. Ceny a dodávky stavebního materiálu v současné době nepříznivě ovlivňuje problémy způsobené Covidem 19 a také ve velké míře válka na Ukrajině.

Přesto věříme, že se nám je podaří tyto nepříjemnosti překonat a zdárně dokončit náš dům přírody.