Nahoru

Dům přírody Bílých Karpat byl podpořen z OPŽP

14. prosinec 2022

Konečně máme zajišťěno financování výstavby Domu přírody Bílých Karpat. Projekt byl podpořen z Operačního programu životního prostředí.

Od roku 2016 připravujeme projekt na vybudování Domu přírody Bílých Karpat na pozemcích ZO ČSOP Bílé Karpaty na Bartolomějském náměstí č. p. 47 a ul. Kožešnická č. p. 57 a č. p. 55 ve Veselí nad Moravou.

V roce 2019 jsme podali žádost o podporu do Operačního programu životního prostředí. Tato žádost byla schválena dne 21.10.2022 ve výši 62.984.530,84 Kč (dotace 85 %). Poté byla zahájena výběrová řízení na výstavbu, expozici, interiér atd. Po vyhlášení všech výběrových řízení a výběru dodavatelů nám chybělo cca 10 mil Kč z důvodu zdražení stavebních materiálů kvůli pandemii Covid 19 a válce na Ukrajině. Od této žádosti jsme v září 2022 odstoupili z důvodu podání nové žádosti.

V květnu 2022 jsme podali novou žádost do Operačního programu životního prostředí. Dne 14.11.2022 nám bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pod číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/22_160/0015415 na částku 71.797.688,42 Kč (dotace 85%) ve výši celkových způsobilých investičních nákladů

Stavbu Domu přírody Bílých Karpat jsme zahájili a předali staveniště firmě Syner dne 3.9.2021. Termín dokončení výstavby Domu přírody Bílých Karpat je naplánován do 31.12.2023.