Nahoru

Přípravy na výstavbu nového Domu přírody Bílých Karpat

Přípravy na výstavbu nového Domu přírody Bílých Karpat

15. únor 2021

Přípravy na výstavbu nového Domu přírody Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou vrcholí. Předpokládáme, že začátek výstavby nového Domu přírody začne v létě roku 2021.

Po pěti letech příprav, plánování a projektování předpokládáme, že v létě konečně začneme s dlouho očekávanou výstavbou moderního návštěvnického střediska. Dům přírody se bude skládat ze dvou budov, které na sebe budou navazovat. Stávající budova na Bartolomějském náměstí bude zvýšena o jedno patro a směrem k Moravě bude vystavěna nová budova v pasivním ekologickém stylu.

Nové působiště organizací z Bartolmějského náměstí

Většina lidí nás zná jako „ochranáře z Bartolomějského náměstí“, ve skutečnosti jsme 3 různé organizace, které spolu spolupracují. Správa CHKO Bílé Karpaty (AOPK) se již v roce 2019 přestěhovala do budovy Finančního úřadu ve Veselí nad Moravou. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. působí od ledna 2021 na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou a ZO ČSOP Bílé Karpaty – Český svaz ochránců přírody se doposud nachází na původním místě na Bartolomějském náměstí ve Veselí nad Moravou a bude zde než započnou stavební práce. O našem novém působišti Vás budeme informovat.

Kdekoliv se budeme těšit na vaši návštěvu.

Hledáme sponzory

Bohužel stavba domu přírody přišla v nepříznivé „koronavirové“ době. Financování Domu přírody Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou bylo předběžně schváleno z Operačního programu životního prostředí. I když se nám podařilo získat finance ze státního, městského či krajského rozpočtu, stále hledáme sponzory na dofinancování výstavby domu přírody. Byli bychom vděčni, kdyby se našel někdo, kdo by nám v této ekonomicky nepříznivé době pomohl s financováním. Budeme rádi za jakoukoliv částku, kterou zašlete na účet našeho spolku Českého svazu ochránců přírody. Číslo účtu: 1442785399/0800 Kč, v.s.: 3333.

Na úvodní fotografii je zachyceno místo budoucího domu přírody z pohledu od řeky Moravy na ulici Kožešnická.