Nahoru
Vyhledávání

Program Dům přírody: za 10 let dva miliony návštěvníků

Program Dům přírody: za 10 let dva miliony návštěvníků

10. květen 2022

Prvním otevřeným návštěvnických střediskem v roce 2010 se stal Dům přírody Třeboňska, posledním v r. 2020 Dům přírody Žďárských vrchů. Skoro 2 milióny návštěvníků navštívilo 9 domů přírody a 10 informačních středisek v 15 CHKO a v 1 národní přírodní rezervaci. Provozovatelé pro návštěvníky a školy uspořádali již 9 782 akcí.

Navzdory covidovým omezením vloni proběhlo v Domech přírody a informačních střediscích 1370 akcí pro návštěvníky včetně tradičních exkurzí a přednášek.

IMGP3766_exkurze Pískovcový fenomén_DPČR_17-7-21

V programu Dům přírody je nyní zapojeno devět návštěvnických a deset menších informačních středisek v chráněných územích. Poutavou formou se tu návštěvníci dozvídají zajímavosti o tuzemské přírodě a o tom, co dělat, aby zůstala zachována do budoucna.

„Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Doplňujeme tak mezery, které má státní ochrana přírody ve vztahu k návštěvníkům. Domy přírody jim především ukazují, že o přírodu je třeba pečovat a v neposlední řadě také poskytují základní zázemí. Mnohdy využívají stávající objekty, které by jinak chátraly – třeba ve Žďárských vrších se využil a zrekonstruoval památkově chráněný statek,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Domy přírody nejsou jen expozice, ale také ekovýchovné programy, přednášky, výlety, výstavy, projekce a tvůrčí dílny - a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. Přispívají k rozvoji šetrného turismu v chráněných územích po celé ČR. Vznikají ve spolupráci s místními partnery, ochrana přírody tak pomáhá posilovat vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí.

Program Skrytá kása kamenů v Domě přírody Moravského krasu

Na začlenění do sítě Domů přírody je třeba splnit náročná kritéria. Aby byla práce s návštěvníky systematická a navazovala na další aktivity v území, připravují se nyní pro chráněné krajinné oblasti koncepce práce s návštěvnickou veřejností. Výstavba se podporuje z evropských zdrojů, provoz pak zhruba 20 % z národních dotačních programů. Zbytek si musí provozovatelé – obecně prospěšné společnosti, obce, Lesy ČR či jiné organizace – zajistit z jiných zdrojů (vstupné, placené programy, prodej regionálních produktů atd.).

V Rajské zahradě Františka Skály v Domě přírody Litovelského Pomoraví

„Domy přírody samozřejmě musí zapadat do nějaké širší představy, jak s návštěvníky či školami pracovat. Domy přírody jsou důležité nejen pro návštěvníky, ale oživují mnohdy téměř zapomenutá místa a jsou i zdrojem pracovních příležitostí. Například vloni poskytly 183 takzvaných green jobs, část byli brigádníci vypomáhající střediskům převážně v letních měsících,“ vysvětluje Lenka Šoltysová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nyní je v provozu 9 návštěvnických a 10 informačních středisek v 15 chráněných krajinných oblastech a 1 národní přírodní rezervaci. V roce 2021 investoři zahájili stavební práce na 3 dalších domech přírody - Domu přírody Českého krasu v Koněprusích, Domu přírody Brd v lokalitě Tři trubky a Domu přírody Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou, pokračují také práce na Domu přírody Hodonínské Dúbravy.  

Z výstavby Domu přírody Bílých Karpat

Čerpáno z tiskové zprávy AOPK ČR ze dne 9.5.2022