Nahoru

Bilance programu Dům přírody

Bilnce programu Dům přírody

6. květen 2016

Již deset let běží budování sítě návštěvnických a informačních středisek v chráněných krajinných oblastech v České republice. Více si přečtěte v novém čísle časopisu Ochrana přírody.

Bez podpory veřejnosti není ochrana přírody a krajiny možná. Toto tvrzení je v ochranářské obci již (téměř) obecně přijímané. Jedním z nejdůležitějších nástrojů je práce s návštěvníky chráněných území přímo v terénu a hlavní součástí návštěvnické infrastruktury se stává program Dům přírody, v rámci kterého jsou realizována a provozována návštěvnická centra (Domy přírody) a informační střediska v chráněných krajinných oblastech. Jde o program partnerský, realizovaný ve spolupráci s obcemi, podnikateli, neziskovými organizacemi, vlastníky a dalšími regionálními partnery. Program Dům přírody nyní dovršil svou první etapu, jelikož skončilo první období využití evropských zdrojů a nové období na příštích sedm let začíná. Jaký je výhled do roku 2023? Na to se snaží odpovědět příspěvek v posledním čísle časopisu Ochrana přírody http://www.casopis.ochranaprirody.cz/